Kuvantamisen asiakirjojen arkistoinnin käyttöönotto

Kuvantamisen asiakirjojen arkistoinnin käyttöönotto

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastietovarannon toiminnallisuus. Sen käyttöönotto on mahdollista sertifioidulla järjestelmällä, kun Potilastietovaranto on ensin otettu käyttöön.

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi on Potilastietovarannon toiminnallisuus, jonka avulla kuvantamisen hoitoasiakirjat tallennetaan Kanta-palveluihin. Lisätietoa palvelusta:

Valmistelevat tehtävät

Ennen kuin Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi voidaan ottaa käyttöön, tulee terveydenhuollon toimijan

  • olla liittynyt Potilastietovarantoon
  • varmistaa, että sen käyttämät tietojärjestelmät vastaavat vaatimuksia.

Järjestelmävaatimukset

Kuvantamisen asiakirjojen arkistoinnin käyttöönotto edellyttää, että sisältöä tuottava ja arkistoiva järjestelmä on sertifioitu A-luokan järjestelmä (potilastietojärjestelmä tai RIS). Järjestelmän tulee olla suorittanut erillisen kuvantamisen hoitoasiakirjojen yhteistestauksen.

Käyttöönottoprosessi

Kuvantamisen asiakirjojen arkistointi voidaan aloittaa terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  1. sopinut käyttöönotosta järjestelmätoimittajan kanssa
  2. suorittanut käyttöönottokokeen.

Käyttöönottokoe

Ennen kuvantamisen asiakirjojen tuotantokäytön aloitusta terveydenhuollon toimijan tulee tehdä käyttöönottokoe. Käyttöönottokoe tehdään ohjeen ja testitapauksen mukaisesti.

Terveydenhuollon toimija lähettää raportin onnistuneesta käyttöönottokokeesta Kelaan kahden päivän kuluessa kokeesta.

Lue lisää