Käytön laajennuksen ohjeet

Käytön laajennuksen ohjeet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan tai apteekin on mahdollista laajentaa Kanta-palvelun käyttöä uusiin toiminnallisuuksiin tai tietosisältöihin. Käytön laajennus on prosessiltaan kevyempi kuin ydinpalvelujen käyttöönotto.

Sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantaja tai apteekki voi laajentaa jo sillä jo käytössä olevan Kanta-palvelun käyttöä  

  • aloittamalla uusien tietosisältöjen arkistoinnin
  • ottamalla käyttöön lisäpalveluja tai toiminnallisuuksia.

Käytön laajennus edellyttää, että palvelunantaja tai apteekki on jo ottanut käyttöönsä jonkun kolmesta ydinpalvelusta: Resepti-palvelun, Potilastiedon arkiston tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston.

Potilastiedon arkiston käytön laajennus

Kun palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöön, voi palvelun käyttöä laajentaa erilaisiin toiminnallisuuksiin ja lisäpalveluihin. Tutustu toiminnallisuuksien käyttöönoton ohjeisiin:

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön laajennus

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa on kyse käytön laajentamisesta, kun palvelunantaja alkaa tallentaa uuden asiakirjaryhmän asiakirjoja jo tehtävän arkistoinnin lisäksi.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa on seuraavat asiakirjaryhmät:

  • vanhat asiakirjat
  • 1. vaiheen asiakirjat
  • 2. vaiheen asiakirjat.

Tutustu käytön laajennuksen ohjeisiin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto -sivulla.

Resepti-palvelun käytön laajennus

Kun palvelunantaja tai apteekki on ottanut Resepti-palvelun käyttöön, voi palvelun käyttöä laajentaa seuraaviin toiminnallisuuksiin

Käytön laajennuksen valmistelut

Palvelunantaja tai apteekki suunnittelee ja valmistelee laajennuksen yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa. Käytön laajentajan täytyy huolehtia, että tarvittavat toimet tulevat huomioiduiksi ja toteutetuiksi.

Järjestelmäsertifiointi ja tietoturvasuunnitelma

Tietojärjestelmän, jolla palvelunantaja tai apteekki ottaa uuden lisäpalvelun, toiminnallisuuden tai tietosisällön käyttöön, täytyy olla Kanta-sertifioitu. Lisäksi käyttöönotettavan uuden osan täytyy olla yhteistestattu kyseissä järjestelmässä. Tarkempaa tietoa eri toiminnallisuuksien järjestelmävaatimuksista löydät palvelukohtaisilta käyttöönottosivuilta.

Palvelunantajan tai apteekin täytyy myös huolehtia tietoturvasuunnitelman päivittämisestä muutoksen edellyttämiltä osilta.

Asiakastietojen muutoksista ilmoittaminen

Jos käytön laajentaminen aiheuttaa muutoksia palvelunantajan tai apteekin yhteystietoihin tai teknisiin tietoihin, ilmoittaa palvelunantaja tai apteekki muutoksista Kanta-palveluille hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa.

Ilmoittaudu käyttöönottoon

Myös käytön laajentajat ilmoittautuvat Kanta-palvelujen käyttöönottoon.

Poikkeuksena ne Potilastiedon arkiston ja Resepti-palvelun käytön laajentajat, jotka saavat kaiken käyttöönoton tuen omalta järjestelmätoimittajaltaan. Tällöin palvelunantajan pitää perehtyä käyttöönoton materiaaleihin itsenäisesti. Palvelunantaja voi kuitenkin halutessaan osallistua myös Kelan järjestämiin koulutuksiin järjestelmätoimittajan tuen lisäksi.

Käytön laajennuksen tuki

Käytön laajentajat voivat osallistua palvelukohtaisiin koulutuksiin ja tutustua koulutustallenteisiin.

Käyttö laajenee, kun järjestelmiä kehitetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja tai apteekki voi laajentaa Kanta-palvelujen käyttöä sitä mukaa, kun uusia tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia tulee järjestelmissä käyttöönotettaviksi. Kunkin tietojärjestelmän osalta ajantasaisen tilannetiedon toiminnallisuuden kehittämisen tilanteesta saa järjestelmäntoimittajalta.

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta löytyy lisätietoa kehittämisen aikatauluista.

Lue lisää

Sivua päivitetty 10.02.2022