Sisältöjulkaisija

Hallitus esittää lisäaikaa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymiseen – käyttöönottoa kannattaa kuitenkin edistää suunnitellusti

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 14.3.2024 Kaikki tiedotteet

Hallitus esittää muutoksia lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (asiakastietolaki). Muutoksia tehtäisiin muun muassa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisen määräaikoihin.

Esityksessä julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon täytyisi liittyä Kanta-palveluihin ja aloittaa asiakirjojen tallentaminen viimeistään 1.3.2026.  Vain perheoikeudellisissa palveluissa tallennusvelvoite alkaisi tätä myöhemmin.  

Jatkamalla siirtymäaikaa halutaan antaa hyvinvointialueille ja yksityisille palvelunantajille aikaa toteuttaa tarvittavat muutokset ja ottaa uudet järjestelmät käyttöön hallitusti. Mahdollinen lisäaika kannattaa käyttää hyödyksi.

Liittymällä mahdollisimman nopeasti, Kannan hyödyt saadaan käyttöön:  

  • Kannan kautta tieto kulkee turvallisesti ja ajantasaisesti eri palvelunantajien välillä
  • asiakas näkee omat tietonsa OmaKannasta ympäri vuorokauden  
  • yhtenäisessä muodossa olevaa sosiaalihuollon tietoa voidaan hyödyntää asiakastyön lisäksi myös palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa. 

Kanta-palvelujen käyttöönottoa kannattaa edistää nyt 

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessi kestää yleensä vähintään puoli vuotta. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt ovat valmiit ja asiakirjarakenteet käyttöönotettavissa. Uusia liittymisvelvoitteen kokonaisuuteen liittyviä määrittelyjä julkaistaan vain, jos siihen on tarve esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.  

Muutokset vaikuttavat jokaisen sosiaalihuollon ammattilaisen työhön. Kela ja THL tukevat Kanta-palvelujen käyttöönotossa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tuottamalla tukimateriaalia. 

Kannattaa varmistaa, että tietojärjestelmätoimittaja on sitoutunut aikatauluun ja varannut resursseja käyttöönottoihin.  

Yhteistyö on toimivan tiedonhallinnan edellytys  

Yksityiset sosiaalihuollon organisaatiot ovat tärkeitä hyvinvointialueen palveluntuotannossa. Yksityiset palveluntuottajat tarvitsevat hyvinvointialueelta ohjausta Kanta-palveluihin liittymiseen. THL ja Kela ovat tuottaneet oppaan hyvinvointialueille vastuullisen yhteistyön tueksi.  

Tietojärjestelmän täytyy vastata lain vaatimuksia  

Sosiaalihuollon palvelunantajat pystyvät hyödyntämään siirtymäaikojen muutokset käyttöönottoprojekteissaan vain, jos heillä on käytettävissään asiakastietolain vaatimukset täyttävät asiakastietojärjestelmät.  

Asiakastietojärjestelmätoimittajien kannattaa ripeästi edistää järjestelmien sertifiointiprosessia, johon kuuluu Kelan Kanta-palvelujen kanssa tehtävä yhteistestaus. Ennakoimalla vältetään yhteistestauksen ruuhkautuminen ja käyttöönotot etenevät sujuvasti. On tärkeää huomioida, että lopullista käyttöönottoa ei voi tehdä ennen kuin asiakastietojärjestelmä on rekisteröity Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteriin.  

Lue lisää