Sisältöjulkaisija

Kanta-asiakastestipalvelun tuotannonkuvaympäristö tarjolla omatoimiseen testaukseen

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 14.2.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-asiakastestipalvelun tuotannonkuvaympäristö (TK-ympäristö) on tuotannon kaltainen ympäristö, jossa tietojärjestelmätoimittajat ja niiden asiakasorganisaatiot voivat suorittaa omatoimista testausta Kanta-palveluja vasten.

Käyttötarkoitus

Tuotannonkuvaympäristö on tekninen testiympäristö. Tuotannonkuvaympäristö sisältää Resepti-, Potilastiedon arkisto-, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto- ja Omakanta-palvelut.  

Tuotannonkuvaympäristössä tapahtuva testaus on tietojärjestelmätoimittajan ja asiakasorganisaation omatoimista testausta. Kanta-palvelujen tuotannonkuvaympäristöt ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu yhteistestauksen ulkopuoliseen testaukseen. Tuotannonkuvaympäristöä voidaan kuitenkin Kelan päätöksestä käyttää osana yhteistestauksen läpivientiä, jos asiakastestipalvelun kehitysversio poikkeaa oleellisesti tuotannon versiosta.  

Tietojärjestelmätoimittajat ja terveydenhuollon organisaatiot voivat käyttää tuotannonkuvaympäristöä testatakseen potilastietojärjestelmiinsä tekemiään muutoksia samanlaisessa ympäristössä, joka on muutosten käyttöönottohetkellä tuotannossa. Ympäristöä voi käyttää myös jo sertifioitujen järjestelmien käyttöönottojen ja eri konfiguraatioiden testaamiseen sekä tuotannossa esiintyvien virheiden selvittelyyn. Tuotannonkuvaympäristöä ei kuitenkaan ole tarkoitettu koulutuskäyttöön.

Liittymisen edellytykset

Liittyjän oma testiympäristö liitetään tuotannonkuvaympäristöön Kanta-asiakastestipalvelun liittymishakemuksella ilmoitetuilla teknisillä tiedoilla. Tuotannonkuvaympäristöön liittyminen edellyttää, että asiakas ymmärtää ympäristön rajoitukset ja käyttötarkoituksen. Asiakasorganisaatioiden ja apteekkien tulee toimittaa Kelaan testaussuunnitelma liittymisen yhteydessä, sekä perustella tarve tuotannonkuvaympäristöön liittymiselle. Kela arvioi testaussuunnitelman perusteella hyväksytäänkö hakemus.

Lisää tuotannonkuvaympäristöön liittymisestä voi lukea Kanta-asiakastestipalvelun liittymisohjeesta (ohje vain suomeksi ja ruotsiksi).