Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuodelle 2021

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 28.12.2020 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2021. Käyttömaksut nousevat hieman vuodesta 2020.

  • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,053 € / toimitettu resepti. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset.
  • Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 2,432 € kutakin kunnan asukasta kohti.
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,431 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.

Kanta-palvelujen käyttömaksujen laskutusjaksot ja eräpäivät vuonna 2021.

Toimija Laskutusjakso Eräpäivä
Apteekit 1.1.–30.6.2021
1.7.–31.12.2021
30.09.2021
28.02.2022
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä
kahdessa tasasuuruisessa erässä
30.03.2021
31.12.2021
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6.2021
1.7.–31.12.2021
30.09.2021
28.02.2022

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 80 000 euron vuosimaksusta, joka peritään valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto).

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palveluiden hoitamisesta, sekä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Vuonna 2021 potilastiedon arkiston palvelut laajenevat, kun otetaan käyttöön puolesta asiointi Omakannassa, tiedonhallintapalveluiden koosteet, kuva-aineistojen arkisto ja Ensihoitokertomuspalvelu.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Vuoden 2021 kokonaiskustannukset ovat arviolta 23,8 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on 21 miljoonaa euroa ja DVV:n 2,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja