Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen kansalliset vastuut muuttuivat – näin se näkyy sote-organisaatioille

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 21.02.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen kansallisia vastuita päivitettiin vuoden 2020 alussa. Näkyvin muutos asiakasorganisaatioille on se, että Kela vastaa nyt Kanta-palvelujen tuesta käyttöönotoissa ja palvelujen käytön aikana. Kela, THL ja STM varmistavat yhdessä, että Kanta-palveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kanta-palvelujen uusi kansallinen toimintamalli otettiin käyttöön 1.1.2020. Muutoksessa päivitettiin Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työnjakoa. Tarkoituksena on vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
 
”Toimintamme lähtökohtana on, että tunnemme asiakkaidemme toiveet. On tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa toiminnallisissa määrittelyissä ja käyttöönotoissa. Uudet yhteistyön muodot tarkentuvat kuluvan vuoden aikana”, taustoittaa asiakkuuspäällikkö Kirsi Hagman-Seppänen Kelasta.
 
Uudessa toimintamallissa Kanta-palvelujen organisaatioasiakkaiden tarpeita kartoitetaan ja kootaan säännöllisesti. Tämän pohjalta tehdään priorisoinnit kehittämistyöhön. STM vastaa strategisen tason asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Kela ja THL tukevat yhdessä sote-organisaatioita

Kanta-palvelujen käyttöönottoja koordinoi ja tukee uudessa työnjaossa Kela. Kela huolehtii myös palvelun käytön aikaisesta asiakasyhteistyöstä esimerkiksi silloin, kun uusia Kanta-palvelujen toiminnallisuuksia otetaan käyttöön. Kela järjestää käyttöönottoihin liittyvät tilaisuudet ja koulutukset.

”Tuemme sote-toimijoita koko asiakkuuden elinkaaren ajan alkaen käyttöönoton suunnittelusta. Meihin kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos mieleen tulee kysymyksiä tai kehitysideoita”, Hagman-Seppänen kannustaa.

THL on edelleen tiiviisti mukana käyttöönotoissa sote-sisältöjen ja -toimintamallien asiantuntijana. Se tukee ja kouluttaa sote-ammattilaisia esimerkiksi kirjaamisessa. 

”THL:n tehtävä on rakentaa sotea tukevaa tiedonhallintaa. Esimerkiksi tieto- ja asiakirjarakenteita, luokituksia, palveluprosesseja määritellään THL:ssä. Samalla huolehdimme sote-tietoarkkitehtuurista”, kertoo kehittämispäällikkö Minna Angeria THL:stä.

Kansallista toimintamallia kehitetään vuoden 2020 ajan

Uutta kansallista työnjakoa tarkennetaan vuoden 2020 ajan. Muutos tehdään kokeillen, yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. STM, THL ja Kela suunnittelevat yhdessä koko sote-tiedonhallinnan asiakasyhteistyötä ja verkostotoiminnan muotoja. 

Uudessa työnjaossa Kela vastaa Kanta-palvelujen toimeenpanohankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. THL jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan viranomaisena ja vastaa nykyistä laajemmin sote-tiedonhallinnan kehittämisestä. STM:n vastuulla on sote-tietojärjestelmäpalvelujen yleinen strateginen ohjaus ja rahoitus.

”Kaiken tekemisemme ytimessä on se, että asiakas- ja potilastiedot kulkevat mahdollisimman sujuvasti, ja jokaisella ammattilaisella on käytössään se tieto, mitä hän työssään tarvitsee. Uusi toimintamalli tukee tämän tavoitteen saavuttamista”, Hagman-Seppänen tiivistää.

Mihin otan yhteyttä?

Sote-organisaatioita palvelee Kanta-asioissa osoite kanta@kanta.fi. Osoitteeseen voi lähettää Kanta-palvelujen käyttöä koskevat kysymykset ja kehitysehdotukset. Lisäksi käytössä ovat muun muassa teknisen tuen puhelinpalvelu ja sähköpostilaatikko. Kaikki yhteystiedot voit tarkistaa täältä:

Muut sote-tiedonhallintaa koskevat kysymykset voi lähettää THL:n osoitteeseen sotetiedonhallinta@thl.fi.

Kaikki Kanta-palvelujen tiedot ja materiaalit kootaan muutoksen myötä kanta.fi-sivustolle. Työ on parhaillaan käynnissä. THL:n sivuilla kerrotaan jatkossakin sote-tiedonhallinnan kokonaisuudesta.