Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen uudet toimitusehdot, palvelukuvaukset ja käyttöehdot käyttöön 1.11.2021

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.10.2021 Kaikki tiedotteet

Nykyisiltä asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä.

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ja muutokset sähköistä lääkemääräystä koskevaan lakiin tulevat voimaan 1.11.2021.

Muutoksen yhteydessä päivitetään Kanta-palvelujen yleisiä toimitusehtoja, palvelukuvauksia ja Kelaimen käyttöehtoja. Uutena asiakasdokumenttina käyttöön otetaan asiakirja Kanta-palvelujen yhteisrekisterinpitäjyydestä.

Yhteisrekisterinpitäjyys Kanta-palveluissa

Yhteisrekisterinpitäjyyttä käsitellään Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumuksen liitteessä. Liite Kanta-palveluiden yhteisrekisterinpitäjyydestä kuvaa Kanta-palvelujen asiakkaiden ja Kelan välisiä yhteisrekisterinpitäjyyden vastuualueita. Lisäksi siinä määritellään yhteisrekisterinpitäjyyteen liittyvät menettelytavat rekisteröidyn oikeuksien sekä muiden rekisterinpitäjille kuuluvien velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Yhteisrekisterinpitäjyys koskee seuraavia palveluita:

 • Tiedonhallintapalvelu
 • Tahdonilmaisupalvelu
 • sosiaali- ja terveydenhuollon luovutuslokit
 • Reseptikeskus.

Kelain-palvelun käyttölokien yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevat menettelytavat on kuvattu Kelaimen käyttöehdoissa.

1.11. voimaan tulevat asiakasdokumentit

Kanta-palvelujen asiakkuuden sitoumus liitteineen, palvelukuvaukset ja Kelaimen käyttöehdot tulevat voimaan 1.11.2021. Kanta-palveluihin liittyneeltä asiakkaalta ei edellytetä toimenpiteitä uusien ehtojen hyväksymiseksi.

Muutoksia tulee seuraaviin asiakasdokumentteihin:

 • Sitoumus Kanta-palvelujen asiakkuuteen
 • Liite Kanta-palveluiden yhteisrekisterinpitäjyydestä
 • Yleiset toimitusehdot
 • Potilastiedon arkiston palvelukuvaus
 • Reseptin palvelukuvaus
 • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston palvelukuvaus
 • Kelaimen käyttöehdot
 • Kanta-sopimusmalli yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle

Päivitetyt dokumentit on julkaistu suomeksi kanta.fi-verkkosivuilla. Ruotsinkieliset dokumentit julkaistaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja