Sisältöjulkaisija

Omaolon suosituksia ja itsehoito-ohjeita voi nyt tallentaa Omakannan hyvinvointitietoihin

Tiedote Kirjoitettu 24.03.2021 Kaikki tiedotteet

Kun itsehoidon suositukset ovat tallessa Omakannassa, niitä voi hyödyntää osana muita Omakannan terveys- ja hyvinvointitietoja.

Omaolosta Omakantaan kulkevat halutessa nyt itsehoitoon saadut suositukset, jotka liittyvät esimerkiksi hengitystieinfektioihin, suun terveydentilaan, diabetekseen, erilaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin ja moniin muihin oireisiin.

Kun käyttäjä on tehnyt oirearvion, Omaolo tarjoaa mahdollisuutta tallentaa tiedot Omakannan hyvinvointitietoihin eli Omatietovarantoon. Tallentaminen on mahdollista vain käyttäjän luvalla, ja luvan voi antaa tunnistautumalla esimerkiksi pankkitunnuksin. 

Koronavirusinfektion oirearviota Omaolossa ei voi tallentaa Omakantaan, koska taudin hoito kuuluu ammattilaisille, eikä siis liity itsehoitoon. 

Omakanta mahdollistaa omien hyvinvointitietojen seuraamisen

Hyvinvointitietoja voi tällä hetkellä tallentaa Omakantaan Omaolon oirearvioiden lisäksi myös DigitalWells-, Nightscout Connect- sekä Sensotrend Connect -sovelluksilla. Jatkossa sovelluksia on tulossa lisää käyttöön.

DigitalWells-sovelluksen avulla DigitalWells-ohjelmaan osallistuvat nuoret ikäihmiset voivat tallentaa Omakannan hyvinvointitietoihin dataa ja saada raportteja omasta fyysisestä aktiivisuudestaan.

Nightscout Connect -palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tallentaa Omakannan hyvinvointitietoihin dataa avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisö Nightscoutin luomilla sovelluksilla. Nightscout-sovelluksia käytetään erityisesti verensokerin etäseurantaan.

Sensotrend Connect -palvelun avulla Omakannan hyvinvointitietoihin voi viedä diabeteksen hoitoon liittyviä tietoja lukuisista verensokerimittareista, glukoosisensoreista ja insuliinipumpuista ja tarkastella näitä tietoja yhdessä hyvinvointitietojen kanssa. Tietoja on mahdollista jakaa terveydenhuollon ammattilaisille sovellusten välityksellä ja tulevaisuudessa myös Omakannan kautta.

Omia hyvinvointitietoja seuraamalla voi itse tarkkailla esimerkiksi oman suorituskyvyn kehittymistä, havaita parantamisen paikkoja ja pyrkiä ennaltaehkäisemään sairastumista.

Tulevaisuudessa Omakannan kautta voi myös antaa suostumuksen hyvinvointitietojen jakamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jolloin tietoja voidaan hyödyntää tarvittaessa palvelujen antamisen ja hoidon tukena.

Lue lisää:

Lisätiedot kansalaisille:

asiakaspalvelu@kanta.fi
 

Tiedotetta on muokattu 26.3.2021

Lisätty: Omatietovaranto