Sisältöjulkaisija

Resepti-palvelun selvityspyyntö on julkaistu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 13.01.2020 Kaikki tiedotteet

Kela laatii yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston sekä THL:n kanssa Resepti-palvelun selvityspyynnön sote-organisaatioiden tietosuojavastaaville ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

Selvityspyyntöön vastaamalla sote-organisaatiot ja itsenäiset ammatinharjoittajat toteuttavat raportointivelvollisuutensa Kelalle. Raportointivelvollisuudesta on tarkemmin tietoja Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen käsittelyä koskevasta seuranta- ja valvontaohjeessa, joka on julkaistu Kanta-Ekstranetissä.

Selvityspyyntöön vastaaminen ei poista velvollisuutta ilmoittaa rekisterinpitäjälle henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta tai sen epäilystä.

Selvityspyyntö on lähetetty sähköpostitse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan ja apteekin tietosuojavastaavalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle, jolla on tietosuojavastaavan rooli Kanta-palvelujen asiakasrekisterissä.

Jos et ole saanut selvityspyyntöä sähköpostitse, otathan yhteyttä osoitteeseen kanta@kanta.fi saadaksesi selvityspyynnön vastattavaksesi.

Selvityspyyntöön voi vastata vain sähköisesti suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on 7.2.2020 asti. Aiheeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Kela toteuttaa sähköisen lääkemääräyslain (251/2014) 24 §:n nojalla vuosittain selvityspyynnön asiakasorganisaatioille. Selvityspyynnön avulla Kela seuraa ja valvoo, että Resepti-palveluun liittyvä tietosuoja toteutuu asiakasorganisaatioissa.

Tietosuojaseloste: Kanta-palveluja käyttävät asiakkaat