Sisältöjulkaisija

Tutustu yhteistestauksen prosessiin

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 13.05.2019 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä käytettävän A-luokan tietojärjestelmän tulee täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset. 

Yhteistestauksessa varmistetaan, että tietojärjestelmä on toteutettu kansallisten määrittelyjen mukaisesti, mikä takaa sen, että järjestelmä on yhteentoimiva Kanta-palvelujen ja muiden Kanta-palveluihin liitettyjen tietojärjestelmien kanssa.

Infograafi Kanta-palveluiden yhteistestausprosessin vaiheista: esivalmistelut, järjestelmäkehitys, yhteistestaukseen valmistautuminen, sertifiointi ja muutoksista ilmoittaminen.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Oheisessa kuvassa on esitetty yhteistestauksen prosessi. Sen eri vaiheisiin pääset tutustumaan tarkemmin kuvassa olevien linkkien kautta. Tietojärjestelmä voidaan liittää osaksi Kanta-palveluita vasta sen jälkeen, kun tietojärjestelmä on sertifioitu eli yhteistestattu ja tietoturva-auditoitu. 

Lisätietoa yhteistestauksesta voi tiedustella osoitteesta yhteistestaus@kanta.fi

Lue lisää:

Yhteistestauksen palvelukuvaus (pdf)