Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltaja voi vähitellen asioida kaikkien alaikäisten puolesta Omakannassa. 

Tietojen näkyminen Omakannassa yli 10-vuotiaan huoltajalle on mahdollista sitten, kun kyseisessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. Muutostyöt etenevät terveydenhuollon organisaatioiden omien päätösten mukaisesti.

Alaikäisellä on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa. 

 • Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle. 
 • Arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella käynnillä ja arvioon vaikuttaa mm. lapsen ikä, kypsyystaso ja hoitokäynnin syy. 
 • Alaikäinen ei voi kieltää kaikkien tietojen näkymistä huoltajalle, vaan päätös ja arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella hoitokäynnillä erikseen.

Omasta terveydenhuollosta voi tiedustella, milloin kaikkien alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa on huoltajalle mahdollista.

Vanhat tiedot eivät näy jatkossakaan huoltajalle. Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin sen jälkeen, kun alaikäinen on täyttänyt 10 vuotta, mutta jotka on tallennettu ennen potilastietojärjestelmään tehtyä puolesta asioinnin muutosta.

Omakannassa huoltajalle näkyvät vanhoista tiedoista ainoastaan ne tiedot, jotka on kirjattu alaikäisestä ennen 10 vuoden ikää (1.8.2016 alkaen).

Miten Omakannassa voi asioida alaikäisen puolesta?

Lapsen puolesta asioidessaan huoltaja

 1. kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan
 2. valitsee sivun yläosasta Toisen puolesta asiointi -linkin
 3. valitsee lapsen, jonka tietoja haluaa katsella.

Huoltajan oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Alaikäisen lapsen puolesta asiointi perustuu huoltajuuteen. Asiointi valtakirjalla ei ole mahdollista alaikäisen puolesta.

Omakannassa huoltaja voi alaikäisen lapsensa puolesta

 • katsella reseptejä ja terveystietoja
 • pyytää reseptin uusimista
 • kuitata Kanta-palveluja koskevan informaation
 • antaa Kanta-palveluja koskevan luovutusluvan.

Vastasyntyneen lapsen puolesta informaation kuittaaminen ja luovutusluvan antaminen tai peruminen ovat mahdollisia vasta sitten, kun lapsen nimi on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. 

Asiointi apteekissa ja terveydenhuollossa

Huoltaja voi hoitaa kaikkia alaikäisen lapsensa asioita apteekissa ja terveydenhuollossa sekä pyytää alaikäisen potilasasiakirjat nähtäväkseen ja saada niistä kopion, ellei päätöskykyinen alaikäinen ole kieltänyt tietojen antamista.

Huoltajalla on oikeus toimia alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen perusteella. Jos huoltaja asioi lapsen puolesta apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai potilasohjetta, huoltajuussuhde tarkistetaan huoltajan luvalla Suomi.fi-valtuuspalvelusta. Huoltajan henkilöllisyys on tunnistettava ja huoltajan tulee kertoa lapsen henkilötunnus.

Miksi lapsen tiedot eivät näy Omakannassa?

Jos lapsen tiedot eivät näy Omakannassa, syynä voi olla: 

 • Alaikäisen lapsen tietoihin ei ole kirjattu kyvykkyyden arviota, koska kyseisen terveydenhuollon organisaation potilastietojärjestelmässä se ei ole vielä mahdollista. 
 • Tietojen näkyminen huoltajalle voi olla estetty, jos alaikäinen on terveydenhuollossa arvioitu kyvykkääksi päättämään omasta hoidostaan kyseisen hoitojakson osalta.
 • Tietojen näkyminen on viivästetty terveydenhuollossa.

Lapsen puolesta asiointi Omakannassa ei ole mahdollista, jos Kanta-palvelut ei pysty tarkistamaan oikeutta asiointiin automaattisesti. Tällaisia tilanteita saattavat olla:

 • Huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja.
 • Lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto.
 • Lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys, joka koskee muuta kuin lapsen asumista.

Nämä väestötietojärjestelmässä olevat tiedot kannattaa tarkistaa Digi- ja väestötietovirastosta (suomi.fi)

Alaikäisen puolesta asiointi ja yhteishuoltajuus

Toistaiseksi alaikäisen puolesta asiointi Omakannassa ei ole mahdollista huoltajille, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto huollonjakosopimuksesta tai –määräyksestä, jossa on sovittu muustakin kuin lapsen asumisesta. Väestötietojärjestelmä on kuitenkin uudistumassa.

Jatkossa viranomaiset kirjaavat tiedot yhteishuoltajuudesta Väestötietojärjestelmään siten, että Omakanta voi niitä hyödyntää ja näyttää tiedot huoltajille sen mukaan, mitä oikeuksia huoltajilla on. 

Muutos koskee vain uusia huollonjakosopimuksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun kirjaaminen uudella tavalla väestötietojärjestelmään on mahdollista. Lastenvalvojat kirjaavat vanhoja huoltosopimuksia väestötietojärjestelmään uudella tavalla erityisestä pyynnöstä.

Lue lisää

Sivua päivitetty 31.12.2021