Asiointi alaikäisen puolesta

Asiointi alaikäisen puolesta

Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa ja terveydenhuollossa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. 

Tarvittaessa huoltajuus todistetaan virkatodistuksella. Sen voi hankkia maistraatista. 

Asiointi Omakannassa

Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta Omakannassa. Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan. Sivun yläosasta valitaan Lapsen tiedot -linkki ja sen jälkeen valitaan lapsi, jonka tietoja haluaa katsella. Huoltajan oikeus katsoa lapsen tietoja tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. 

Huoltaja voi Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsen puolesta 

  • katsella reseptejä ja terveystietoja, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 alkaen
  • pyytää reseptin uusimista
  • kuitata palveluja koskevat informaatiot
  • antaa Kanta-palveluja koskevan suostumuksen.

Vastasyntyneen lapsen puolesta huoltaja voi Omakannassa kuitata informaation ja antaa tai perua suostumuksen vasta sitten, kun lapsella on väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi. 

Yli 10-vuotiaan lapsen puolesta huoltaja voi vain katsella tietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta.

Alaikäisen kaikki tiedot eivät välttämättä näy huoltajalle. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Tietojen näkyminen Omakannasta huoltajalle voidaan tällöin estää terveydenhuollossa. Tilanteet, joissa alle 10-vuotiaan lapsen potilastietoja ei näytetä huoltajille, ovat harvinaisia. 

Huoltaja ei voi katsella lapsen tietoja, jos

  • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
  • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
  • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys, jos se koskee muuta kuin lapsen asumista

Huollonjakosopimuksen tai -määräyksen sisältöä ei tallenneta väestötietojärjestelmään vielä sellaisessa muodossa, että tietojärjestelmät pystyisivät tarkistamaan sopimuksen sisällön (esim. tietoa huoltajien tehtävien jaosta). Sen vuoksi huoltajat, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto, että lapsen huolto on jaettu, eivät toistaiseksi pysty asioimaan kyseisen lapsen puolesta. Sen sijaan huoltaja voi asioida lapsen puolesta, jos on sovittu pelkästään lapsen asumisesta tai jos hän on lapsen yksinhuoltaja.

Asiointi alaikäisen puolesta Omakannassa otetaan käyttöön vaiheittain 

Huoltajien asiointi yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta tulee mahdolliseksi Omakannassa, kun Kanta-palveluihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset. Muutokset koskevat alaikäisen itsemääräämisoikeuksien toteutumista ja alaikäisten mahdollisuutta estää hoitoonsa liittyvien tietojen näkyminen Omakannassa huoltajille.

Potilaslain mukaan alaikäisellä potilaalla on oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi päättää itse hoidostaan ja voi myös kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.

Tilanteet, joissa alle 10-vuotiaan lapsen potilastietoja ei näytetä huoltajille, ovat harvinaisia ja ne ovat hallittavissa käytössä olevilla tietojärjestelmillä. 

Asiointi apteekissa 

Huoltajalla on oikeus toimia alaikäisen puolesta huoltajuussuhteen perusteella. Jos huoltaja asioi lapsen puolesta apteekissa ilman lapsen Kela-korttia tai potilasohjetta, huoltajuussuhde tarkistetaan huoltajan luvalla Suomi.fi–valtuuspalvelusta. Huoltajan henkilöllisyys on tunnistettava ja huoltajan tulee kertoa lapsen henkilötunnus.
 

Lue lisää

Sivua päivitetty 20.08.2019