Kansallisen lääkityslistan työpajat

Kansallisen lääkityslistan työpajat

Kansallisen lääkityslistan kehitystä jatketaan työpajatyöskentelyllä. Tältä sivulta löydät tulevat työpajat sekä menneiden työpajojen yhteenvedot.

Kansallisen lääkityslistan kehityksessä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli. Työpajoja järjestetään 

  • terveydenhuollolle
  • potilasjärjestöille
  • järjestelmätoimittajille.

Alle on koottu tarkempaa tietoa tulevista ja menneistä työpajoista. Seuraava työpaja järjestetään joulukuussa 2021. 

10.12.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

  • 10.12.2021 klo 9–12

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

3.12.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

  • Ajankohta: 3.12.2021 klo 9–11.30

Työpajan aihe ilmoitetaan myöhemmin.

17.9.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

28.5.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja apteekkien ammattilaisille

​​​​​​Työpajassa käsiteltiin terveydenhuollon ja apteekkien valmistuneita toimintokuvauksia sekä yleiskuvausta.

5.3.2021 Lääkityksen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja farmasian ammattilaisille

Työpajassa käsiteltiin kansallisen lääkityslistan ensimmäisiä toimintoja käyttäjän näkökulmasta sekä pureuduttiin lääkejatkumon ytimeen.

29.10.2020 Lääkityksen virtuaalityöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan kehityksestä työpajan, jossa keskityttiin käsittelemään lääkityslistan THL:n lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin (thl.fi) vaiheita 1.5 ja 2.

11.5.2020 Ideointi- ja priorisointityöpaja

Kela järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyötilaisuuden kansallisen lääkityslistan kehityksestä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kansallisen lääkityslistan kehityspolkua, minkä jälkeen siirryttiin työpajatyöskentelyyn.

10.9.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Peruttu.

21.5.2021 Lääkityslistan kehittämisen virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajassa käsiteltiin FHIR -yksilöintitietojen rajapintaa.

5.2.2021 Kansallisen lääkityslistan virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille

Työpajassa käsiteltiin FHIR-rajapintamäärittelyistä esiin nousseita kysymyksiä sekä teknisiä ratkaisuja. Työpajaan kutsuttiin kansallisen lääkityslistan kehitykseen mukaan ilmoittautuneet.

18.11.2020 Suunnittelutyöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan suunnittelutilaisuuden potilasjärjestöille. Tilaisuuden työpajoissa käytiin läpi potilaan tarpeita lääkityslistalle.

13.11.2020 Suunnittelutyöpaja

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan suunnittelutilaisuuden potilasjärjestöille. Tilaisuuden työpajoissa käytiin läpi potilaan tarpeita lääkityslistalle.

Sivua päivitetty 23.09.2021