Kansallisen lääkityslistan työpajat

Kansallisen lääkityslistan työpajat

Kansallisen lääkityslistan kehitystä jatketaan työpajatyöskentelyllä. Tältä sivulta löydät tulevat työpajat sekä menneiden työpajojen yhteenvedot.

Kansallisen lääkityslistan kehityksessä eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli. Työpajoja järjestetään 

  • terveydenhuollolle
  • potilasjärjestöille
  • järjestelmätoimittajille.

Tulevat työpajat

 

Lääkityksen virtuaalityöpaja terveydenhuollon ja farmasian ammattilaisille 5.3.2021

 

Työpajassa käsitellään kansallisen lääkityslistan ensimmäisiä toimintoja käyttäjän näkökulmasta. Työpajaan kutsutaan kansallisen lääkityslistan kehitykseen mukaan ilmoittautuneet.

Ilmoittaudu mukaan kehitykseen täällä:

Seuraavat työpajat ovat toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2021.

Terveydenhuollon ammattilaisten menneet työpajat

Lääkityksen virtuaalityöpaja 29.10.2020

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan kehityksestä työpajan, jossa keskityttiin käsittelemään lääkityslistan THL:n lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin (thl.fi) vaiheita 1.5 ja 2.

Ideointi- ja priorisointityöpaja 11.5.2020

Kela järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyötilaisuuden kansallisen lääkityslistan kehityksestä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kansallisen lääkityslistan kehityspolkua, minkä jälkeen siirryttiin työpajatyöskentelyyn.

Potilasjärjestöjen menneet työpajat

Suunnittelutyöpajat 13.11.2020 ja 18.11.2020

Kela järjesti kansallisen lääkityslistan suunnittelutilaisuuden potilasjärjestöille. Tilaisuuden työpajoissa käytiin läpi potilaan tarpeita lääkityslistalle.

Järjestelmätoimittajien menneet työpajat

Kansallisen lääkityslistan virtuaalityöpaja järjestelmätoimittajille 5.2.2021

Työpajassa käsiteltiin FHIR-rajapintamäärittelyistä esiin nousseita kysymyksiä sekä teknisiä ratkaisuja. Työpajaan kutsuttiin kansallisen lääkityslistan kehitykseen mukaan ilmoittautuneet.

Sivua päivitetty 19.02.2021