Kansalliset toimintamallit

Kansalliset toimintamallit

Ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa henkilöstön tulee perehtyä Kanta-palvelujen kansallisiin toimintamalleihin. Ne ohjaavat ammattilaisten työskentelyä.

Kanta-palveluja käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt noudattavat yhtenäisiä kansallisia toimintamalleja. Yhtenäiset toimintamallit ja teknisesti yhtenäinen tietojen tallentaminen Potilastiedon arkistoon ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon mahdollistavat tietojen hyödyntämisen potilaan tai asiakkaan asian hoitoketjussa yli toimintayksikkörajojen.

Kansallisiin toimintamalleihin kuuluvat mm.

  • yhtenäiset kirjaamisen käytännöt
  • omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta arjen työssä
  • tietojen käytön ja luovutuksen periaatteet
  • Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 09.06.2020