Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki uudistuu

Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuki uudistuu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 30.04.2020 Kaikki tiedotteet

Jatkossa käyttöönotot toteutetaan jaksoissa, joita on vuosittain kolme. Ilmoittautuminen terveydenhuollon ensimmäiseen käyttöönottoon vuodelle 2021 aukeaa toukokuussa. Sosiaalihuollon käyttöönotot etenevät aiemmin ilmoitetulla aikataululla.

Kela tukee ja ohjaa sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii käyttöönotoissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallien asiantuntijana.

Kolme käyttöönottojaksoa vuodessa

Jatkossa Kanta-palvelujen käyttöönotot toteutetaan vuosittain kolmessa jaksossa. Kullekin jaksolle julkaistaan käyttöönotettavat palvelut tai sisällöt. Jaksoille rytmitetään valmistelutilaisuudet sekä toimintamalli- ja toimintatapakoulutukset. Uuteen malliin siirrytään asteittain.

Vuoden 2021 käyttöönottojen vaiheistus:

  • Jakson 01/2021 käyttöönotot: tammi-huhtikuu 2021
  • Jakson 02/2021 käyttöönotot: touko-elokuu 2021
  • Jakson 03/2021 käyttöönotot: syys-joulukuu 2021

Ilmoittautuminen käyttöönottojaksoille

Sote-organisaatiot ilmoittautuvat valitsemalleen käyttöönottojaksolle, kun kyseessä on joko 1) uuden Kanta-palvelun käyttöönotto tai 2) käytössä olevan Kanta-palvelun laajennus uusilla toiminnallisuuksilla. Kela hallinnoi käyttöönottojaksojen ilmoittautumisia.

Terveydenhuollon ensimmäisen käyttöönottojakson (01/2021) käyttöönotettavat palvelut ja toiminnallisuudet sekä ilmoittautumislinkki julkaistaan kanta.fi-sivustolla toukokuun 2020 aikana.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotot etenevät aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Käyttöönottoaaltojen 9-12 aikataulut on julkaistu ja ilmoittautuminen yhdeksänteen aaltoon on käynnissä. Yhdeksännen aallon ilmoittautuminen päättyy lokakuussa 2020.

Katso sosiaalihuollon käyttöönottoja koskevat aikataulut ja ilmoittautumislinkit:

Kela kertoo tarkemmin uudesta käyttöönottojen mallista tulevissa asiakasinfoissa ja tietojärjestelmätoimittajien tilaisuuksissa.

Lisätietoja: