Sisältöjulkaisija

Sosiaalihuollon tietoja voi nyt käsitellä sähköisesti palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan välillä

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 08.05.2020 Kaikki tiedotteet

Ostopalvelun ja palvelusetelin tuottajia kannattaa informoida, kun palvelunjärjestäjä ottaa käyttöönsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelun ja rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuuden. Rekisterinkäyttöoikeuden hyödyt realisoituvat, kun molemmat osapuolet käyttävät arkistoa ja rekisterinkäyttöoikeus on käytössä kummallakin.

Rekisterinkäyttöoikeuden voi ottaa käyttöönsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa 7.5. alkaen. Sen avulla palvelunjärjestäjä antaa palveluntuottajalle oikeuden käyttää rekisteriinsä kuuluvia asiakastietoja sähköisesti Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta sekä tallentaa asiakastietoja rekisteriinsä sähköisesti.

Tietojen käsittely sähköisesti hyödyttää molempia osapuolia

Kun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja rekisterinkäyttöoikeus on molemmilla osapuolilla käytössään, niin palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa palvelunjärjestäjälle asiakastietoja tai yhteenvetoja paperisena. Tällöin palveluntuottaja näkee sähköisesti palvelunjärjestäjän rekisterissä olevat asiakastiedot, joita se tarvitsee. 

Lisäksi palvelunjärjestäjä saa haettua palveluntuottajan tekemät asiakasasiakirjat omaan tietojärjestelmäänsä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta.

Mitä rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönotto edellyttää?

  1. Palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja ovat liittyneet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakkaiksi. 
  2. Palvelunjärjestäjällä ja palveluntuottajalla on oltava rekisterinkäyttöoikeuden vaatimukset täyttävä tietojärjestelmä käytössään, mutta tietojärjestelmän ei tarvitse olla sama.
  3. Tietojärjestelmien on oltava yhteensopivia eli järjestäjän ja tuottajan on kyettävä tuottamaan sellaisia tietoja, joita molemmat pystyvät hakemaan ja lukemaan asiakastiedon arkistosta. 

Rekisterinkäyttöoikeus on esillä Kanta-infossa 26.5. Ilmoittaudu infoon 22.5. mennessä

Lisätietoja: 

Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus

Lisätiedot ammattilaisille:

kanta@kanta.fi