Yhteistestausten sisällöt

Yhteistestausten sisällöt

Eri Kanta-palvelujen yhteistestausten vaiheet ja testitapausten määrä vaihtelevat yhteistestattavasta sisällöstä riippuen. Yhteistestausten sisältöjä sekä niiden laajuuksia on esitelty tällä sivulla.

Yhteistestauksia järjestetään julkaisuaikataulun (pdf) mukaisista sisällöistä, jolloin yhteistestausten aikataulut noudattelevat julkaisuaikataulussa esitettyä aikataulua. Yhteistestaustarve voi aiheutua myös tietojärjestelmätoimittajan tai Kelan tekemistä järjestelmämuutoksista. Tällöin yhteistestauksen aikataulu sovitaan erikseen.

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkiston ensimmäisessä vaiheessa on mahdollista yhteistestata radiologian sisältöä. Ensimmäisen vaiheen yhteistestauksia voi suorittaa julkaisuaikataulun mukaisilla jaksoilla.

Toisessa vaiheessa on mahdollista yhteistestata tietosisältöjen laajennuksia, joita ovat

 • EKG
 • näkyvänvalon kuvat (pilottina silmänpohjakuvat)
 • suun terveydenhuollon kuvat.

Potilastiedon arkisto

Vaiheistusasetuksen mukaiset ensimmäisen vaiheen tietosisällöt: 

 • arkistointi perus- ja erikoisterveydenhuollossa
  • diagnoosit
  • riskit
  • toimenpiteet
  • rokotus
  • fysiologiset mittaukset
 • suostumuksenhallinta ja haut
 • kuvantaminen
 • laboratorio.

Toisen vaiheen tietosisällöt:

 • arkistointi suun terveydenhuollossa
 • Kelan lääkärintodistukset
 • mielenterveyslain mukaiset todistukset
 • ostopalveluvaltuutus
 • lähete ja hoitopalaute
 • terveys- ja hoitosuunnitelma.

Lisäksi on mahdollista yhteistestata tietosisältöjä, jotka eivät ole vaiheistusasetuksessa. Tällaisia sisältöjä ovat optometria sekä lääkärinlausunto ajokyvystä.

Potilastiedon arkiston yhteistestausten sisällöt -dokumentissa on esitetty Potilastiedon arkiston yhteistestattavat tietosisällöt, testauksien laajuus ja sisältöihin kuuluvat testausvaiheet. Lisäksi dokumentissa kuvataan eri sisältöjen väliset riippuvuudet sekä vinkit, jotka helpottavat Potilastiedon arkiston sisältöjen toteuttamista sekä niiden yhteistestauksen suunnittelua. Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset kattavat kunkin sisällön perustestijoukon. Ennen yhteistestauksen alkua Kela kartoittaa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteistestaukseen tulevan potilastietojärjestelmän käyttöprofiilin tai -profiilit ja muut testauksen toteutuksessa tarvittavat tiedot. Tällä varmistetaan, että testisisältö on kattava ja kohdistuu oikein.

Resepti

Resepti-palvelun osalta on mahdollista yhteistestata viimeisimmän määrittelyversion mukainen toteutus.

Testauksia voi suorittaa kahdella eri profiililla:

 • apteekkijärjestelmä
 • potilastietojärjestelmä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Ensimmäisessä vaiheessa on mahdollista yhteistestata seuraavat sisällöt:

 • asiakasasiakirjojen hallinta ja arkistointi ei-rakenteisessa muodossa
 • asianhallinta ja asiakkuuden hallinta.

Yhteistestauksen sisältö määräytyy käytetyn liittymisprofiilin mukaan. Sosiaalihuollon arkiston liittymisprofiileita ovat

 • tallentava järjestelmä
 • liittyvä järjestelmä
 • katseleva järjestelmä
 • tietoja toimittava sovellus tai palvelu / migraatioprofiili.

Toisen vaiheen yhteistestaukset tullaan aloittamaan julkaisuaikataulun mukaisesti vuonna 2019. Toisen vaiheen yhteistestauksessa testataan seuraavia sisältöjä.

 • ammattilaisen allekirjoitus
 • kertomusmerkinnät rakenteisina
 • yhteinen asia
 • rikastettu asiakirjakooste
 • II vaiheen asiakirjat (asiakkuusasiakirja, asia-asiakirja, ensimmäiset asiakasasiakirjat)
 • tietojen näkyminen Omakannassa.

Sivua päivitetty 02.10.2019