Miten Kanta-palveluihin tallennettuja tietojani käytetään?

Miten Kanta-palveluihin tallennettuja tietojani käytetään?

Tältä sivulta saat tietoa Kanta-palveluihin tallennettavista tiedoista ja siitä, miten niitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä apteekeissa. Sivulla kerrotaan myös siitä, miten voit vaikuttaa tietojesi luovuttamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkien ammattihenkilöt voivat tarjota sinulle parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun, kun heillä on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot sinusta. Tästä syystä tietosi tallennetaan Kanta-palveluihin. Kantaa käyttävät julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, sosiaalipalvelut sekä apteekit. Palvelujen käyttö on niille velvollisuus, joka on säädetty laissa.

Kanta-palvelut mahdollistavat tietojesi liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä. Kanta hyödyttää sinua, vaikka et käyttäisikään itse tietotekniikkaa.

Informointi Kanta-palveluista

Kun asioit ensimmäistä kertaa terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa tai Omakannassa, sinua informoidaan Kanta-palvelujen toimintaperiaatteista ja Kantaan tallennettujen tietojen käytöstä. Lisäksi saat tietoa siitä, miten voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn. Aiemmin informointi annettiin palvelukohtaisesti, mutta 1.11.2021 alkaen yksi informointi kattaa kaikki Kanta-palvelut. Informoinnin vastaanotettuasi voit esimerkiksi antaa luovutusluvan tai asettaa kieltoja.

Omakannan käyttäminen edellyttää Kanta-informoinnin kuittaamista vastaanotetuksi, kun käyttäjä on täysi-ikäinen tai asioi jonkun toisen puolesta. Alaikäinen ja valtuutettu henkilö pääsevät Omakantaan, vaikka uutta Kanta-informointia ei olisi kuitattu saaduksi.

Voit tutustua Omakannassa oleviin informointiteksteihin myös pdf-muodossa:

Mitä tietoja Kantaan tallennetaan?

Kanta-palvelujen tiedot koostuvat

Myös antamasi hoito- ja elinluovutustahto sekä luovutusluvat, suostumus ja kiellot tallentuvat Kantaan.

Lue lisää eri Kanta-palveluista.

Omakanta on ikkuna, jonka avulla voit tarkastella Kantaan tallennettuja tietojasi
Ammattilaiset hyödyntävät Kanta-palveluja käyttämiensä tietojärjestelmien kautta. Sinä taas voit tarkastella Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi Omakanta-palvelun avulla.

Kantaan tallennettuja resepti-, terveys- ja asiakastietoja säilytetään lainsäädännössä määritellyn ajan. Tietoja ei poisteta asiakkaan pyynnöstä, vaan ne hävitetään säilytysaikojen päätyttyä. 

Tietojen käyttöä ja luovuttamista valvotaan

Kanta-palvelujen avulla tietojasi käsitellään ja säilytetään luotettavasti ja turvallisesti. Tiedot suojataan niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tietojasi. Niitä käsittelevät apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu Kanta-palveluista edellyttää aina asiakas- tai hoitosuhdetta sinuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, apteekit ja Kela valvovat omalta osaltaan tietosuojan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Tämän mahdollistamiseksi toimijat ylläpitävät lokeja tietojen käytöstä ja luovutuksista.

Voit vaikuttaa tietojesi luovuttamiseen Kanta-palveluista 

Voit itse päättää, mitä tietojasi Kanta-palveluista luovutetaan muiden ammattilaisten käyttöön. Voit hallita omien tietojesi käyttöä antamalla luovutusluvan, suostumuksen tai asettamalla kieltoja

  • Omakannassa tai
  • kun asioit terveydenhuollossa.

Kanta-palveluihin tallennetut tietosi ovat kuitenkin aina käytettävissä sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla, joka ne on kirjannut. Sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää ilman erillistä lupaasi myös reseptitietojasi sekä tietoja, jotka sinusta on tallennettu alueelliseen potilastietorekisteriin. Muut sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää Kanta-palveluihin tallennettuja potilastietojasi, jos olet antanut siihen luovutusluvan. Lue lisätietoa luovutusluvasta.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käyttö niin, etteivät ne näy muualla kuin sillä palvelunantajalla, joka ne on kirjannut. Voit rajata tietojesi käyttöä esimerkiksi kieltämällä tietyn reseptin, käynnin tai hoitojakson tietojen luovuttamisen. Lue lisätietoa kielloista.

Tietojasi tallennetaan Kanta-palveluihin myös silloin, kun asioit sosiaalipalveluissa. Toistaiseksi nämä tiedot näkyvät vain siellä, missä ne on kirjattu. Kanta-palveluihin on tulossa myöhemmin mahdollisuus antaa lupa näiden tietojen näkymiseen myös muille sosiaalipalvelujen ammattilaisille, joiden kanssa asioit. Tämä sosiaalipalveluiden tietojen luovutuslupa on erillinen terveydenhuollon tietojen luovutusluvasta.

Omakannasta näet Kanta-palveluihin tallennetut tietosi. Näet myös, minne potilastietojasi on luovutettu tai missä reseptitietojasi on käsitelty Kanta-palvelujen kautta. Lisäksi voit pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet sinua koskevia tietoja.

Kanta-palvelut laajenevat koko ajan

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä.  Palveluja kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Sivua päivitetty 28.01.2022