Potilastietojen luovutuskielto

Potilastietojen luovutuskielto

Potilastietojen luovutuskielloilla voit määrittää, mitä potilastietojasi ei saa luovuttaa muille terveydenhuollon palvelunantajille. Kieltojen alaiset tiedot näkyvät ainoastaan tiedot kirjanneelle terveydenhuollon palvelunantajalle.

Voit kohdistaa kiellon

 • yksittäiseen palvelutapahtumaan  
 • julkisen terveydenhuollon palvelunantajaan
 • julkisen palvelunantajan potilasrekistereihin
  • julkinen terveydenhuolto
  • työterveyshuolto

On hyvä huomata, että palvelutapahtuma voi koostua esimerkiksi useammasta samaan asiaan liittyvästä käynnistä, toimenpiteestä ja yhteydenotosta. Palvelutapahtumaan kohdistettu kielto koskee siis kaikkia palvelutapahtumaan liittyviä ja siihen myöhemmin liitettäviä kirjauksia.

Tietojasi, joihin olet asettanut luovutuskiellon, ei saa luovuttaa muille palvelunantajille. Kiellot koskevat myös luovutuksia sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä.

Palvelunantajan potilasrekisterin sisäisiä kieltoja ei voi asettaa
Tietojasi voidaan hyödyntää hoitotilanteissa aina sen palvelunantajan luona, jossa tiedot on alun perin kirjattu, esimerkiksi
 • saman sairaalan eri poliklinikoilla, joilla on käytössään sama potilasrekisteri
 • saman kaupungin eri terveysasemilla, joilla on käytössään sama potilasrekisteri.
Jos saamasi hoito toteutetaan ostopalveluna, myös hoidon toteuttajalla on oikeus saada hoitosi kannalta tarpeelliset potilastiedot. Tätä luovutusta et voi kieltää.

Kiellot yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityisen terveydenhuollon osalta voit asettaa kieltoja vain palvelutapahtumakohtaisesti. Et siis voi rajata tietojen luovuttamista palvelunantaja- tai rekisterikohtaisilla kielloilla.

Yksityisen terveydenhuollon organisaation sisällä saattaa toimia useita eri palvelunantajia. Kukin palvelunantaja kirjaa potilaidensa hoitotiedot omaan potilasrekisteriinsä.

Jos olet asettanut luovutuskiellon yksityisen terveydenhuollon organisaation palvelutapahtumaan, sen tietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkistosta tämän yksityisen organisaation ulkopuolelle. Tietoja ei voi luovuttaa Kannan kautta myöskään tämän organisaation sisällä potilasrekisteristä toiseen.

Yksityisen terveydenhuollon omien potilastietojärjestelmien sisäisistä luovutuksista saat tarkempaa tietoa käyttämältäsi palvelunantajalta. 

Missä kiellon voi asettaa?

Voit asettaa kiellon

 • Omakannassa
 • terveydenhuollossa asioidessasi. Tällöin sinulla on mahdollisuus saada tulostettu yhteenveto kielloistasi.

Voimassa olevat kieltosi näet Omakannasta. Jos olet asettanut kieltoja terveydenhuollossa asioidessasi, näkyvät kiellot Omakannassa, kun ne on terveydenhuollossa kirjattu Kantaan.

Voit perua tekemäsi kiellot milloin tahansa. 

Kiellot hätätilanteissa

Voit erikseen määrittää, saako kiellonalaisia tietojasi luovuttaa mahdollisessa hätätilanteissa. Jos et ole erikseen myöntänyt tätä poikkeusta, kiellot estävät tietojesi luovuttamisen myös hätätilanteissa.

Sivua päivitetty 18.11.2021