Potilastietojen luovutuslupa

Potilastietojen luovutuslupa

Kun annat luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen potilastietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat hyödyntää tietojasi sinua hoitaessaan. Ilman luovutuslupaa tietojasi voi käyttää vain se terveydenhuollon palvelunantaja, joka ne on kirjannut.

Terveydenhuollon palvelunantaja käsittelee ja katselee potilastietojasi käytössään olevalla potilastietojärjestelmällä. Palvelunantajalla on sen kautta käytössään saman palvelunantajan eri yksiköissä kirjatut hoitotietosi. 

Jos hoitosi yhteydessä tarvitaan myös muiden palvelunantajien kirjaamia hoitotietoja, niitä voidaan tarvittaessa katsoa Kanta-palveluista. Tämä onnistuu, jos olet antanut potilastietoja koskevan luovutusluvan.

Luovutuslupa mahdollistaa tietojen liikkumisen sinua hoitavien ammattilaisten välillä

Hyvä hoito edellyttää, että sinua hoitavilla ammattilaisilla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista. Se, että sallit potilastietojesi luovutuksen terveydenhuollon eri palvelunantajien välillä, helpottaa ja nopeuttaa hoitoasi.

Luovutusluvalla annat hoitoosi osallistuville henkilöille mahdollisuuden käyttää Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietojasi. Tietoja voivat käyttää kaikki ne terveydenhuollon palvelunantajat, joilla on Potilastiedon arkisto käytössään

Kun olet antanut luovutusluvan, tietojasi voidaan luovuttaa Kannasta esimerkiksi

  • julkisten ja yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien välillä 
  • eri sairaanhoitopiirien välillä. 

Tietoja saa hyödyntää vain, jos se on hoitosi kannalta tarpeellista. Tietojen käyttäminen edellyttää myös aina olemassa olevaa hoitosuhdetta sinuun.

Luovutusluvan antaminen on vapaaehtoista. 

Missä luovutusluvan voi antaa?

Voit antaa luovutusluvan

Jos terveydenhuollossa huomataan, että et ole antanut luovutuslupaa, sinulta voidaan hoitotilanteen yhteydessä kysyä luovutusluvan antamisesta. Jos annat luovutusluvan terveydenhuollossa asioidessasi, on sinulla mahdollisuus saada antamasi luovutuslupa myös tulosteena.

Kun kirjaudut Omakantaan 1.11.2021 alkaen, palvelu pyytää sinua kuittaamaan, että olet tutustunut Kanta-informointiin. Lisäksi Omakanta ohjaa sinut antamaan luovutusluvan potilastietojen luovuttamiseen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistosta hoitoasi varten.

Aiemmin antamasi suostumus, joka mahdollistaa terveydenhuollon eri palvelunantajien välisen tietojen luovuttamisen, vaihtuu automaattisesti luovutusluvaksi 1.11.2021. Luovutuslupa on sisällöltään sama kuin antamasi suostumus.

Luovutuslupa on voimassa toistaiseksi. Se koskee kaikkia ennen luvan antamista tallennettuja ja jatkossa tallennettavia tietojasi.

Omakannasta näet, milloin ja missä olet luovutusluvan antanut.

Luovutusluvan peruminen ja rajaaminen

Voit perua antamasi luovutusluvan milloin tahansa. Voit tehdä sen joko Omakannassa tai terveydenhuollossa asioidessasi. 

Jos perut luvan, tietojasi ei enää luovuteta Potilastiedon arkistosta muille palvelunantajille.

Sinun on myös mahdollista rajoittaa antamasi luovutusluvan laajuutta erillisiä kieltoja asettamalla. Kielloilla määrität, minkä potilastietojen et halua olevan muiden palvelunantajien käytettävissä.

Asettamasi luovutuskiellot ovat voimassa myös sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietorekisterin osalta.

Lue lisää kieltojen asettamisesta.

Milloin luovutuslupaa ei tarvita?

Esimerkiksi alla kuvatuissa tilanteissa lupaasi tietojen käyttöön tai luovuttamiseen ei tarvita.

Palvelunantajan potilasrekisterin sisäinen käyttö

Terveydenhuollon palvelunantajalla on käytettävissään saman palvelunantajan eri yksiköissä sinusta kirjatut potilastiedot. Niitä voidaan katsella ja käyttää potilastietojärjestelmän avulla. Tietojesi käyttäminen vaatii kuitenkin hoitosuhteen sinuun. Tietoja käytetään tällöin saman palvelunantajan oman potilasrekisterin sisällä, jolloin kyseessä ei ole potilastietojen luovutus. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

Luovutuslupaa ei tarvita, jos potilastietojasi käytetään julkisessa terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin alueen yhteisestä potilasrekisteristä. Tämä käyttö edellyttää, että sinua on informoitu Kanta-palveluista ja yhteisestä potilasrekisteristä.

Hätätilanteet

Hätätilanteessa potilastietojasi voidaan hakea Kannasta ilman erillistä lupaasi. Luovutuskieltoja asettaessasi voit kuitenkin erikseen määrittää, saadaanko kiellonalaisia tietojasi käyttää edes hätätilanteessa. 

Ostopalveluna toteutettu hoito

Jos saamasi hoito toteutetaan ostopalveluna, hoidon toteuttajalla on oikeus saada palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset potilastiedot. Tämä käyttö ei edellytä lupaasi.

Alaikäinen ja luovutuslupa

Huoltajana voit antaa alaikäisen lapsesi puolesta luovutusluvan. Tarvittaessa voit myöhemmin myös perua lapsen puolesta antamasi luvan. Voit antaa ja perua luovutusluvan 

  • Omakannan puolesta-asioinnissa tai 
  • terveydenhuollossa. 

Huomaathan, että jos alaikäinen on terveydenhuollossa jo todettu kypsäksi päättämään itse hoitoonsa liittyvistä asioista ja hänelle itselleen on annettu Kanta-palveluja koskeva informointi, huoltajana et voi hallinnoida alaikäisen luovutuslupaa Omakannan puolesta-asioinnissa. 

Jos terveydenhuollon ammattilainen toteaa alaikäisen kypsäksi päättämään hoidostaan itse, voi alaikäinen antaa myös potilastietojaan koskevan luovutusluvan itse. Alaikäinen ei kuitenkaan voi antaa lupaa itse Omakannassa, vaan ainoastaan terveydenhuollon palvelunantajan luona.

Sivua päivitetty 18.11.2021