Sisältöjulkaisija

null Asiakastietolaki on uudistumassa – toiminnalliset määrittelyt kommentoitavana 30.10. asti

Asiakastietolaki on uudistumassa – toiminnalliset määrittelyt kommentoitavana 30.10. asti

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 16.10.2020 Kaikki tiedotteet

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimittajilta ja sote-toimijoilta pyydetään kommentteja toiminnallisiin määrittelyihin lokakuun 2020 aikana. Kommentit ja niiden pohjalta tehdyt muutokset käydään läpi yhteisessä tilaisuudessa tiistaina 24.11.2020.

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki muuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutuskäytäntöjä ja aiheuttaa näin ollen muutoksia toiminnallisiin määrittelyihin. Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät nyt kommentteja määrittelyistä.

Kommentoitavaksi julkaistut materiaalit on päivitetty asiakastietolain luonnoksen perusteella. Laista ei vielä ole annettu hallituksen esitystä eikä se ole edennyt eduskunnan käsittelyyn.

Kommentoitavana yleiskuvaus sekä Potilastiedon arkiston ja tiedonhallintapalvelun vaatimukset

Kommentointikierroksen tavoitteena on varmistaa toiminnallisten määrittelyiden laatu ja toteutettavuus tietojärjestelmissä. Kommentoitavana ovat luovutustenhallinnan yleiskuvaus, Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sekä tiedonhallintapalvelun vaatimukset.

Lisäksi Kela julkaisee tiedoksi muita päivitettäviä määrittelyjä, joihin tehdään muutoksia uuden asiakastietolain myötä. Terveys- ja hoitosuunnitelman toiminnalliset vaatimukset -dokumentti poistuu, koska sen olennainen sisältö on siirretty Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely -julkaisuun.

Osallistu yhteenvetotilaisuuteen verkossa 24.11.

Määrittelyjen kommentointiaikataulu: 

  • 16.10.2020: Määrittelyjen julkaisu kommentointiin, kommentointiaika alkaa
  • 30.10.2020: Kommentointiaika päättyy
  • 20.11.2020: Viimeinen ilmoittautumispäivä yhteenvetotilaisuuteen
  • 24.11.2020: Kommentoinnin yhteenvetotilaisuus klo 13–16

Yhteenvetotilaisuudessa käydään läpi kommenttien pohjalta tehdyt muutokset määrittelykohtaisesti. Mahdolliset tarkennukset myös muihin päivitettyihin määrittelyihin katsotaan läpi. Lisäksi käymme keskustelua tulevien muutosten vaikutuksista. 

Kommentoivat määrittelydokumentit:

Lisätietoja: