Sisältöjulkaisija

Positiiviset antigeenitestit mukaan sairastamistodistuksiin huhtikuun alussa

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.3.2022 Kaikki tiedotteet

Huhtikuun alussa EU:n koronatodistukseen sairastetusta koronavirustaudista tulee muutoksia. Todistuksiin otetaan mukaan positiiviset antigeenitestit. Testitulokset huomioidaan todistuksissa takautuvasti 1.10.2021 tehdyistä tutkimuksista alkaen.

Muutoksen päätös perustuu EU:n asetukseen 2021/953 (sivunumero 6): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042:FULL&from=EN.


Muutoksesta johtuen terveydenhuollon organisaatioiden on syytä tarkistaa, että laboratoriotutkimukset tallentuvat Kantaan sellaisilla tiedoilla, että koronatodistukset voivat niiden perusteella muodostua. Tarvittaessa tietoja tulee korjata.


THL:n raportista voi tarkistaa laboratoriotutkimusten datan laadun organisaatiokohtaisesti: Organisaatioiden Kantaan arkistoimat COVID-19 laboratoriotutkimustulokset (thl.fi).  Raportin välilehdeltä ”Arkistoidut koronalaboratoriotutkimukset puolen vuoden ajalta” kannattaa tarkistaa, onko datan laatu omassa organisaatiossa sellaista, että siitä muodostuu koronatodistuksia.


Tammikuun 25. päivänä 2022 pidetyn EU:n koronatodistuksia koskevan infotilaisuuden materiaali ja tallenne löytyvät Kanta.fi-sivulta: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/terveydenhuollon-koulutukset#k-2-2-tallenne-eu-n-koronatodistus-toimintamallit-ja-kirjaaminen-25-1-2022.


Lisää terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua koronatietoa löytyy Kanta.fi-sivulta: Koronatietoa ammattilaisille - Sote-ammattilaiset - Kanta.fi. Sivulla on esimerkiksi tietoa koronarokotustodistuksen annosmerkinnöistä ja niiden muutoksista 1.2.2022 lähtien. Lisäksi sivulla on ohje toimintamallista, kun koronatodistus ei muodostu tai siinä on virhe. Edelleenkään asiakasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin.

Lisätietoja