Sisältöjulkaisija

Potilastiedon arkiston sivua päivitetty ja sisältöjä laajennettu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 07.12.2021 Kaikki tiedotteet

Tutustu terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuihin uusiin sivuihin ja päivitettyihin sisältöihin kanta.fi-verkkosivuilla.

Verkkosivuiltamme löytyy nyt uutena tietoa kahdesta Potilastiedon arkiston toiminnallisuudesta. Lähete ja hoitopalaute -toiminnallisuus helpottaa hoitotietojen saatavuutta eri terveydenhuollon palvelunantajien välillä. Toiminnallisuuden myötä myös lähetteet ja hoitopalautteet näkyvät kansalaiselle Omakannassa.

Terveys- ja hoitosuunnitelma on Potilastiedon arkistossa ylläpidettävä asiakirja, jota kaikki potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset ylläpitävät yhteisesti. Se helpottaa erityisesti pitkäaikais- ja monisairaiden potilaiden hoidon koordinointia sekä suunnittelua yhdessä potilaan kanssa.

Lisäksi Potilastiedon arkisto -sivua on päivitetty vastaamaan uutta asiakastietolakia. Sivua on selkeytetty, jotta sisällöt löytyisivät nyt aiempaa helpommin.  

Voit antaa palautetta uudistetuista verkkosivuista sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi.