Sisältöjulkaisija

Terveystodistusten sähköinen välitys yleistyy – suurin osa A-todistuksista saapuu Kelaan Kanta-palvelujen kautta

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 30.11.2021 Kaikki tiedotteet

Sähköisen A-todistuksen välitys Kelaan on yli nelinkertaistunut edellisvuodesta. Kanta-palvelujen kautta tapahtuva todistusten sähköinen välitys säästää aikaa ja sujuvoittaa etuuskäsittelyä.

Kelaan sähköisesti välitettyjen lääkärintodistusten määrä on kasvanut selkeästi vuodesta 2020. Sähköinen välitys yleistyi, kun suuret terveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajat ottivat sähköiset todistukset käyttöönsä Kanta-palveluissa. Eniten Kelaan välitetään tällä hetkellä A-todistusta sairauspäivärahaa varten.

Kelaan vuonna 2021 sähköisesti välitettyjen A-todistusten määrä on yli nelinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tämän vuoden tammi–lokakuussa on välitetty jo yli 291 000 sähköistä A-todistusta, kun vuonna 2020 lukema oli noin 60 000. Jo 31 % A-todistuksista saapuu Kelaan sähköisesti suoraan potilastietojärjestelmistä välitettynä. Sähköinen välitys Kanta-palvelujen kautta onkin noussut tärkeimmäksi kanavaksi A-todistusten toimittamiseen.

Toiseksi eniten välitetään B-lausuntoa, jota tarvitaan työkykyä, kuntoutusta tai lääkekorvausoikeuksia koskevien etuuksien ratkaisemisessa. Tänä vuonna Kelaan on välitetty sähköisesti jo lähes 18 500 B-lausuntoa. Myös näiden määrä on kasvanut reilusti, sillä vuonna 2020 lausuntoja välitettiin noin 6300. Kela saa yhä suurimman osan B-lausunnoista paperisena, mutta sähköinen välitys on saapumiskanavista kolmanneksi suurin.

Kanta-palvelujen kautta Kelaan sähköisesti välitettyjen A-todistuksen ja B-lausunnon määrät ovat kasvaneet edellisvuodesta. Kelaan saapuvista A-todistuksista 31% tulee Kanta-palvelujen kautta, 30% sähköisessä muodossa suoraan asiakkaalta ja 26% skannattuna. B-lausunnoista skannattuna saapuu 82%, sähköisesti asiakkaalta 6% ja Kanta-palvelujen kautta 4%.

Eroon paperista ja yhteistyö sujuvammaksi

Sähköisen todistuksen välitys Kelaan tarkoittaa sitä, että lääkäri voi asiakkaan pyynnöstä välittää todistuksen Kelaan samalla, kun hän tallentaa sen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon.

Kun esimerkiksi päivärahahakemuksen liitteeksi tarvittava A-todistus on Kelassa valmiina mahdollista hakemusta ja etuuskäsittelyä varten, sitä ei tarvitse enää toimittaa erikseen. Tämä helpottaa erityisesti työnantajan asiointia, kun tämä voi tehdä päivärahahakemuksen kokonaisuudessaan sähköisesti. Sähköinen välitys vähentää paperisten liitteiden määrää ja sujuvoittaa etuuskäsittelyä.

Sähköinen lomake myös ohjaa terveydenhuollon ammattilaisen täyttämään todistukseen kaikki tiedot, joita Kelassa tarvitaan etuuspäätöstä varten. Tällöin todistuksen tietoja ei tarvitse täydentää jälkikäteen, mikä säästää aikaa ja vaivaa niin Kelan etuuskäsittelijältä kuin terveydenhuollon ammattilaiseltakin.

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon voidaan tällä hetkellä tallentaa kuusi Kelan todistusta, jotka voidaan myös sähköisesti välittää Kelaan:

  • SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten
  • SV 7 Lääkärinlausunto B sairaudesta ja kuntoutustarpeesta useita eri etuuksia varten
  • SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten
  • SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Milloin terveydenhuolto voi aloittaa todistusten sähköisen välityksen?

Terveydenhuollossa voidaan aloittaa tietyn todistuksen tai lausunnon tallentaminen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon sekä sen välittäminen Kelaan, kun potilastietojärjestelmässä on siihen tekninen valmius. Tekninen valmius on järjestelmäkohtainen. Jotta todistus voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon, täytyy se olla yhteistestattu Kanta-palvelujen koordinoimassa yhteistestauksessa.

Lisäksi järjestelmäntoimittajalta tulee varmistaa, pitääkö tallentamista varten avata uusi liityntäpiste ja onko ennen tallentamisen aloitusta tarpeen suorittaa käyttöönottokoe. Käyttöönottokokeella varmistetaan, että todistuksen tallennus Potilastiedon arkistoon ja välitys Kelaan varmasti onnistuu.  

Tällä hetkellä yhdeksällä potilastietojärjestelmällä on valmius tallentaa tiettyjä Kelaan välitettäviä todistuksia Kanta-palveluihin ja välittää niitä. Lisätietoja voi tiedustella suoraan järjestelmäntoimittajalta.

Lue lisää