Sisältöjulkaisija

Uusi asiakastietolaki parantaa tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollossa – laki voimaan 1.11.2021

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 01.11.2021 Kaikki tiedotteet

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä eli asiakastietolaki tukee sote-palvelujen uudistamista. Tavoitteena on asiakas- ja potilasturvallisuus sekä paras mahdollinen hoito ja palvelu. Asiakastietolaki mahdollistaa entistä paremmin asiakas- ja potilastietojen liikkumisen palvelunantajien välillä, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

Kanta-palvelujen käyttö laajenee

Uusi asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Lisäksi laki mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen muille sosiaalihuollon palvelunantajille Kanta-palvelujen välityksellä. Laissa on määritelty sosiaalihuollon osalta siirtymäajat.

Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien velvollisuutta liittyä Kanta-palveluihin on täsmennetty. Näin varmistetaan, että potilastiedot ovat saatavilla palvelunantajien välillä silloin, kun tietoja tarvitaan ja niitä on oikeus käsitellä. 

Uusi laki mahdollistaa myös omien hyvinvointitietojen tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamien tietojen tallentamisen Kanta-palvelujen Omakannan Omatietovarantoon.

Asiakas päättää itse tietojensa käytöstä

Asiakastietolain mukaan asiakasta tulee informoida Kanta-palveluista ja hänen oikeuksistaan vaikuttaa asiakas- ja potilastietojensa käsittelyyn. 1.11.2021 alkaen Omakannan etusivulle avautuu uuteen ikkunaan informointiteksti. Omakantaan kirjautuminen on mahdollista sen jälkeen, kun asiakas tai hänen puolestaan asioiva on merkinnyt Kanta-informoinnin vastaanotetuksi. 

Hyväksyttyään informoinnin asiakkaan on mahdollista vaikuttaa tietojensa näkymiseen luovutusluvalla ja kielloilla. Informoinnin voi vastaanottaa ja luovutusluvan antaa myös terveydenhuollon palvelunantajalla käynnin yhteydessä.

Kanta-palveluihin tallennetut tiedot ovat aina käytettävissä sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajalla, jonka rekisteriin ne on kirjattu. Potilasta hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää ilman erillistä luovutuslupaa myös potilaan reseptitietoja sekä tietoja, jotka on tallennettu julkisen terveydenhuollon alueelliseen potilastietorekisteriin.

Asiakas voi luovutusluvalla tai kielloilla itse päättää, luovuttaako hän tietojaan muille palvelunantajille. Luovutuslupa vastaa terveydenhuollossa aiemmin käytettyä suostumusta. Aiemmin annetut suostumukset pysyvät voimassa ja muuttuvat luovutusluviksi. 

Asiakas voi rajata halutessaan tietojensa käyttöä kieltämällä esimerkiksi tietyn reseptin, käynnin tai hoitojakson katselun. Aiemmin annetut kiellot ovat edelleen voimassa. Luovutuslupa ja kiellot ovat voimassa toistaiseksi ja ne voi peruuttaa.

Tietoturvallisuuden edellytykset paranevat

Uusi asiakastietolaki tarkentaa myös tietojärjestelmiin kohdistuvia vaatimuksia. Kaikki asiakastiedot tulee käsitellä tietoturvallisesti ja niitä tulee käyttää vain hoito- tai palvelutilanteessa.

Asiakas voi edelleen hallita omien tietojensa käyttöä Omakannassa tai asioidessaan terveydenhuollossa. Asiakas näkee Omakannasta omien tietojensa lisäksi, missä niitä on käytetty. Sosiaalihuollon tiedot tulevat näkyviin Omakantaan myöhemmin tiedotettavana ajankohtana.

Asiakastietolain muutosten käyttöönotto etenee terveydenhuollossa

Potilastietojärjestelmien tulee toteuttaa asiakastietolain Kanta-informointiin ja luovutuslupaan liittyvät muutokset vuoden 2022 aikana. Muutokset tulee olla terveydenhuollossa käytössä 1.1.2023 mennessä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan tulee osata kertoa muutoksesta asiakkailleen. Asiakastietolain muutoksista kerrotaan kanta.fi:ssa ja Omakannassa. Materiaaleja päivitetään siirtymäaikojen mukaisesti. 

Lisätietoja