Sisältöjulkaisija

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon liittymisvelvoite Kanta-palveluihin tiukentuu uuden asiakastietolain myötä

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 15.10.2021 Kaikki tiedotteet

Liittymisvelvoite laajenee koskemaan myös yksityisiä sosiaalihuollon palvelunantajia ja yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoite tarkentuu. Kantaan voi liittyä ainoastaan sertifioidulla A-luokan tietojärjestelmällä.

Uusi asiakastietolaki velvoittaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttäjäksi, jos näillä on käytössä sähköisten asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Asiakastietolaki astuu voimaan 1.11.2021.

Muutos on erityisen iso sosiaalihuollolle, jossa liittyminen Kanta-palveluihin oli aikaisemmin vapaaehtoista. Yksityisten sosiaalihuollon palvelunantajien tulee liittyä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi siirtymäaikojen puitteissa.

  • Yksityisten palvelunantajien, jotka tuottavat palveluita julkisen sosiaalihuollon lukuun, on liityttävä viimeistään 1.9.2024.
  • Yksityisten palvelunantajien, jotka tallentavat asiakastietoa ainoastaan omaan rekisteriinsä, on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Myös yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvoitetta on tarkennettu uudessa laissa. Jatkossa kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien palvelunantajien on liityttävä Potilastiedon arkiston käyttäjiksi. Liittymiselle ei ole määritelty siirtymäaikaa, vaan velvoite alkaa heti lain tultua voimaan marraskuun alussa. Aiemmin liittymisvelvoite on koskenut yksityisiä terveydenhuollon palvelunantajia, joiden potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys on toteutettu sähköisesti.

Huomioi tietojärjestelmävaatimukset hyvissä ajoin ennen liittymistä

Asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulee täyttää tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat olennaiset vaatimukset. Kanta-palveluihin liitetyt asiakas- ja potilastietojärjestelmät tulee olla sertifioituja A-luokan järjestelmiä. Luokkaan A kuuluvien tietojärjestelmien tulee toimia yhteen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja siihen liitettyjen muiden tietojärjestelmien kanssa.

Varmista hyvissä ajoin ennen liittymistä järjestelmätoimittajaltasi, että käytössäsi oleva tietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva sen palvelun kanssa, jota olet ottamassa käyttöön.

Saat tukea ja ohjausta Kanta-palvelun käyttöönottoon

Kun Kanta-palvelun käyttöönotto on ajankohtainen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja ilmoittautuu aikatauluunsa sopivalle käyttöönottojaksolle. Kanta.fi-verkkosivulle on kerätty ohjeita sekä käyttöönottomallista että ilmoittautumismenettelystä.

Kela tukee käyttöönottoa suunnittelevia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajia tarjoamalla koulutustallenteita ja järjestämällä ohjaustunteja, joissa käyttöönoton asioita käydään läpi. Lisäksi palvelukohtaisista koulutuksista saat hyödyllistä tietoa eri Kanta-palveluista ja niiden toimintamalleista.

Lue lisää

Asiakastietolaista ja sen tuomista muutoksista

Kanta-palveluista ja yhteisistä toimintamalleista