Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto

Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain ja vie aikaa noin 6 kuukautta organisaation lähtötilanteesta riippuen.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto edellyttää organisaatiolta useita valmistelevia tehtäviä. Valmistelut tehdään yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan, sosiaalihuollon organisaation johdon, tietohallinnon, tietosuojavastaavan, asiakirjahallinnon sekä asiakastyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Kela ja THL tukevat organisaatiota käyttöönottovalmisteluissa.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen määrittelyistä vastaavat Kela ja THL. Tietojärjestelmätoimittajat vastaavat siitä, että järjestelmä on Kanta-yhteensopiva.

Käyttöönottoprosessin keskeiset vaiheet ja tehtävät on kuvattu niin Sote-organisaatioille kuin IT-toimittajalle:

Prosessin kestoon ja sisältöön vaikuttavat organisaation lähtötilanne ja se, miten organisaatiossa aloitetaan hyödyntämään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa. Prosessiin vaikuttaa keskeisesti myös se, otetaanko palvelu käyttöön jo sertifioidulla tietojärjestelmällä vai sertifioidaanko järjestelmä osana käyttöönottoprosessia. Jälkimmäisessä tapauksessa aikaa käyttöönottoon valmistautumiseen kuluu huomattavasti enemmän, noin vuosi. Varsinainen palvelun käyttöönotto on vain yksi, joskin tärkeä osa prosessia.

Vanhojen tietojen arkistoinnilla aloittavat

Käyttöönottoprosessi ja -tehtävät ovat organisaatiolle vähäisemmät, kun organisaatio aloittaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön arkistoimalla ainoastaan vanhoja asiakastietoa. Vanhojen tietojen arkistoinnissa erityisesti huomioitavat seikat on koottu alla olevaan diaesitykseen. Esitys täydentää tehtävätaulukon välilehteä 3.

Liittyjänä yksityinen organisaatio

Käyttöönoton tehtävät ovat omanlaisiaan myös silloin, kun yksityinen sosiaalihuollon palveluja tuottava organisaatio aloittaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käytön. Yksityisen organisaation käyttöönottoa on kuvattu seuraavissa materiaaleissa, jotka täydentävät tehtävätaulukon välilehteä 4.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.07.2020