Sisältöjulkaisija

null Asiakastietolaki hyväksyttiin – odottaa valtioneuvoston käsittelyä ja presidentin vahvistusta

Asiakastietolaki hyväksyttiin – odottaa valtioneuvoston käsittelyä ja presidentin vahvistusta

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 22.06.2021 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Eduskunta aloitti lakiesityksen käsittelyn marraskuussa 2020 ja se hyväksyttiin valiokunnan esittämin muutoksin eduskunnassa 28.5.2021. Asiakastietolaki vaikuttaa asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin Kanta-palveluissa.

Asiakastietolaki astuu voimaan aikaisintaan 1.11.2021. Sillä on eriasteisia vaikutuksia mm. lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä.

Asiakastietolain myötä asiakkaan tiedot liikkuvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä organisaatiosta toiseen, jos asiakas on antanut luvan tietojen luovutukseen, eikä erikseen kiellä tietojen luovuttamista.

Uuden asiakastietolain myötä myös sosiaalihuollon tietojen tallennus Kanta-palveluihin tulee pakolliseksi. Lisäksi kansalaisen itsestään keräämät hyvinvointitiedot ovat Kannan kautta sote-ammattilaisen käytettävissä, jos kansalainen näin haluaa. 

Nykyinen terveydenhuollon sisäinen tietojen luovutuksen mahdollistava suostumus muuttuu nimeltään luovutusluvaksi. Sen käyttötarkoitus säilyy ennallaan myös uuden lain tultua voimaan. 

Sosiaalihuollon sisäisille tietojen luovutuksille tulee vastaava luovutuslupa. Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen tietojen luovutus tulee perustumaan asiakkaan antamaan tietosuoja-asetuksen mukaiseen suostumukseen.

Sote-toimijoidelle Kanta-info syksyllä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille järjestetään asiakastietolain vaikutuksia käsittelevä Kanta-info 7.9.2021. Muutosten toteutusaikatauluista tiedotetaan niiden tarkentuessa.

Lue lisää: