Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkisto on valmis otettavaksi käyttöön 

Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkisto on valmis otettavaksi käyttöön 

Tiedote Kirjoitettu 17.10.2018 Kaikki tiedotteet

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote on ottanut ensimmäisenä käyttöön Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkiston. Valtakunnalliseen palveluun voivat nyt liittyä myös muut terveydenhuollon organisaatiot.

Siun sote on ottanut syyskuun alussa käyttöön Kanta-palvelujen Kuva-aineistojen arkiston. Arkistointi on aloitettu radiologisista tutkimuksista, kuten röntgenkuvista. 

Asettuminen pioneeriksi terveydenhuollon digitalisaatiossa oli Siun sotessa tietoinen valinta. 
– Halusimme edistää kansallisesti merkittävää asiaa sekä vaikuttaa siihen, että arkistoa koskevat ratkaisut ovat terveydenhuollon organisaation kannalta järkeviä, Siun soten tietojärjestelmäsuunnittelija Eija Käyhkö kertoo. 

Siun sote sai käyttöönottoprojektiinsa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen myöntämää valtionavustusta.

Terveydenhuoltoa kannustetaan aloittamaan käyttöönottovalmistelut 

Kelan ja THL:n yhteistyönä toteuttama Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaille tehtyjen kuvantamistutkimusten kuva-aineistot, kuten röntgen- ja magneettikuvat sekä kuviin liittyvät pyynnöt, tutkimusmerkinnät ja -lausunnot. 
Kuva-aineistojen arkistoon liittyminen edellyttää, että organisaatiolla on käytössään Kanta-yhteistestauksen ja tietoturva-auditoinnin läpäissyt tietojärjestelmä, Potilastiedon arkisto sekä katselinsovellus. THL ja Kelan Kanta-palvelut antavat ohjeistusta siitä, miten arkiston käyttöönotto toteutetaan hallitusti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on parhaillaan valmistautumassa Kuva-aineistojen arkiston käyttöönottoon. Varsinaista käyttöönottojen ruuhkapiikkiä ennustetaan ensi syksylle. 
– Liittymisvalmistelut kannattaa aloittaa heti, sillä muuten ne venyvät pitkälle vuoden 2020 puolelle, kehittämispäällikkö Riitta Konttinen THL:stä huomauttaa.

Miten terveydenhuollon organisaatio hyötyy arkistosta?

Kuva-aineistojen arkisto mahdollistaa Kanta-arkistoitujen kuvien saatavuuden sekä valtakunnallisesti että yksityisten ja julkisten palveluntarjoajien välillä. Kuvat ovat vain terveydenhuollon ammattihenkilöstön käytössä potilaan luvalla. 

Arkiston hyödyt kasvavat sitä mukaa, mitä useampi terveydenhuollon organisaatio ottaa palvelun käyttöön. Arkiston avulla kuvat välittyvät organisaatioiden kesken nopeammin, helpommin ja tietoturvallisemmin. Palvelun edellyttämät standardisoidut kuvantamistutkimusten merkintätavat parantavat puolestaan tietojen yhteiskäyttöä ja virheettömyyttä. Jatkossa arkistoon on tarkoitus tallentaa myös hammas- ja silmälääkäreiden omissa kuva-arkistoissa olevat kuvat.

THL ja Kelan Kanta-palvelut kehittävät edelleen Kuva-aineistojen arkiston valmiuksia tiedon monipuoliseen hyödyntämiseen. Jatkossa kartoitetaan, voidaanko arkistoon koota säteilyrasitustietoa, jonka avulla terveydenhuollon ammattihenkilöstö pystyy arvioimaan uuden kuvantutkimuksen tarpeen sekä seuraamaan potilaaseen kohdistuvaa säteilyrasituksen määrää. Käynnissä on lisäksi sydänfilmien sekä näkyvän valon kuvien tekninen määrittely. 

Arkisto tukee myös potilaan aktiivisuutta 

Potilas voi tutustua Omakannan kautta kuvantamistutkimuksiaan koskeviin lausuntoihin, antaa suostumuksensa terveystietojensa hyödyntämiselle sekä seurata niiden luovutushistoriaa. Varsinaiset kuvantamistutkimusten kuvat eivät näy potilaalle. 

Kuva-aineistojen arkiston mahdollistama tietojen yhteiskäyttö ja laaja saatavuus parantavat myös potilasturvallisuutta, kun potilaaseen kohdistuvilta päällekkäisiltä ja turhilta kuvantamistutkimuksilta voidaan välttyä.

 

Aiheesta myös: 


Lisätietoja:

Riitta Konttinen
THL, kehittämispäällikkö
p. 029 524 7178

Eija Käyhkö 
Siun sote, tietojärjestelmäsuunnittelija 
eija.kayhko@siunsote.fi

Marja-Leena Höylä
asiakkuusvastaava
Kela, Kantapalvelut
marja-leena.hoyla@kela.fi