Potilastiedon arkiston CDA R2 Header

Potilastiedon arkiston CDA R2 Header

Potilastiedon arkiston HL7 CDA R2 Header -dokumentti määrittelee Potilastiedon arkistoon tallennettavien CDA R2 asiakirjojen kuvailu- eli metatietojen teknisen rakenteen.

Potilastiedon arkiston HL7 CDA R2 Header -dokumentti kuvaa kuvailutiedot yleisellä tasolla, ei asiakirjakohtaisesti. Asiakirjakohtaiset määrittelyt tietojen pakollisuuksineen löytyvät Potilastiedon arkiston asiakirjojen kuvailutiedot dokumentaatiosta.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Potilastiedon arkiston HL7 CDA R2 Header -dokumentin eri versiot
Versio, OID ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

4.66.2 RC4

OID: 1.2.246.777.11.2015.38

25.11.2020

Release candidate Potilastiedon arkiston CDA R2 header, v4.66.2 RC4 (zip)

Version 4.66 minor-version release candidate, sisältää Kelan tekemiä tarkennuksia.

Dokumentti on HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

4.66.1

OID: 1.2.246.777.11.2015.38

15.5.2019

Tuotannossa Potilastiedon arkiston CDA R2 header, v4.66.1 (zip)

Version 4.66 minor-versio, sisältää Kelan tekemiä tarkennuksia.

Dokumentti on HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

4.66

OID: 1.2.246.777.11.2015.38

2.12.2015

Tuotannossa Potilastiedon arkiston CDA R2 header, v4.66 (zip) Dokumentti on HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä.

Sivua päivitetty 02.03.2021