Yhteistestausten sisällöt

Yhteistestausten sisällöt

Eri Kanta-palvelujen yhteistestausten vaiheet ja testitapausten määrä vaihtelevat yhteistestattavasta sisällöstä riippuen. Yhteistestausten sisältöjä sekä niiden laajuuksia on esitelty tällä sivulla.

Yhteistestauksia järjestetään julkaisuaikataulun mukaisista sisällöistä, jolloin yhteistestausten aikataulut noudattelevat julkaisuaikataulussa esitettyä aikataulua. Yhteistestaustarve voi aiheutua myös tietojärjestelmätoimittajan tai Kelan tekemistä järjestelmämuutoksista. Tällöin yhteistestauksen aikataulu sovitaan erikseen.

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkiston ensimmäisessä vaiheessa on mahdollista yhteistestata radiologian sisältöä. Ensimmäisen vaiheen yhteistestauksia voi suorittaa julkaisuaikataulun mukaisilla jaksoilla.

Toisessa vaiheessa on mahdollista yhteistestata tietosisältöjen laajennuksia, joita ovat

 • EKG
 • näkyvänvalon kuvat (pilottina silmänpohjakuvat)
 • suun terveydenhuollon kuvat.

Potilastiedon arkisto

Vaiheistusasetuksen mukaiset ensimmäisen vaiheen tietosisällöt: 

 • arkistointi perus- ja erikoisterveydenhuollossa
  • diagnoosit
  • riskit
  • toimenpiteet
  • rokotus
  • fysiologiset mittaukset
 • suostumuksenhallinta ja haut
 • kuvantaminen
 • laboratorio.

Toisen vaiheen tietosisällöt:

 • arkistointi suun terveydenhuollossa
 • Kelan lääkärintodistukset
 • mielenterveyslain mukaiset todistukset
 • ostopalveluvaltuutus
 • lähete ja hoitopalaute
 • terveys- ja hoitosuunnitelma.

Lisäksi on mahdollista yhteistestata tietosisältöjä, jotka eivät ole vaiheistusasetuksessa. Tällaisia sisältöjä ovat optometria sekä lääkärinlausunto ajokyvystä.

Potilastiedon arkiston yhteistestausten sisällöt -dokumentissa on esitetty Potilastiedon arkiston yhteistestattavat tietosisällöt, testauksien laajuus ja sisältöihin kuuluvat testausvaiheet. Lisäksi dokumentissa kuvataan eri sisältöjen väliset riippuvuudet sekä vinkit, jotka helpottavat Potilastiedon arkiston sisältöjen toteuttamista sekä niiden yhteistestauksen suunnittelua. Potilastiedon arkiston yhteistestauksen testitapaukset kattavat kunkin sisällön perustestijoukon. Ennen yhteistestauksen alkua Kela kartoittaa yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa yhteistestaukseen tulevan potilastietojärjestelmän käyttöprofiilin tai -profiilit ja muut testauksen toteutuksessa tarvittavat tiedot. Tällä varmistetaan, että testisisältö on kattava ja kohdistuu oikein.

Resepti

Resepti-palvelun osalta on mahdollista yhteistestata viimeisimmän määrittelyversion mukainen toteutus.

Testauksia voi suorittaa kahdella eri profiililla:

 • apteekkijärjestelmä
 • potilastietojärjestelmä.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksilla ei ole enää mahdollista aloittaa järjestelmän yhteistestausta.  Uusia toiminnallisuuksia voidaan ottaa käyttöön vaiheittain ja osatoteutukset voidaan testata myös erikseen.
 
Toisen vaiheen toiminnallisuudet ja niiden mahdolliset riippuvuudet:

 • asiakaskertomusmerkintä rakenteisena, pitää olla myös rikastettu asiakkuusasiakirja ja 2. vaiheen tai myöhemmän vaiheen metatietomalli
 • yhteinen asia, pitää olla asia-asiakirjan uusi versio
 • ammattilaisen sähköinen allekirjoitus, ei riippuvuuksia mutta pakollinen silloin kun muodostetaan 2. vaiheen asiakirjoja, jotka vaativat ammattilaisen allekirjoituksen
 • turvakiellon alaisten tietojen käsittely, pitää olla rikastettu asiakkuusasiakirja
 • tilapäisen yksilöintitunnuksen käsittely, ei riippuvuuksia
 • 2. vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirjan metatietomallin käyttö, pitää olla 2. vaiheen asiakirjat ja rikastettu asiakkuusasiakirja. Pakollinen, kun arkistoidaan 2. vaiheen asiakirjoja tai kertomusmerkintöjä
 • asiakastiedon koosteen rikastettu versio. ATJ:n tulee olla kyvykkyys vastaanottaa ja tulkitsemaan jos haetaan
 • asiakasasiakirjojen rakenteinen tallennusmuoto (JSON + XHTML), pitää olla 2. vaiheen asiakirjat ja rikastettu asiakkuusasiakirja
 • palvelunjärjestäjän rekisterin käyttö rekisterinkäyttöoikeudella, ei riippuvuuksia
 • asiakastietojen katselu Omakannassa.

Toisen vaiheen toiminnallisuuksien myötä myös profiilit muuttuvat:

 • sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevä järjestelmä
 • sosiaalihuollon asiakastiedon toimitettavia tietoja tuottava sovellus
 • sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tietoja hakeva sovellus tai palvelu
 • sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon toimittava sovellus tai palvelu.

Uudet profiilit tulevat voimaan 4/2020. Uudet profiilit eivät vanhene vaan niiden toiminnallisuudet tai tietosisällöt saavat voimassaoloajan. Uusia toiminnallisuuksia tai tietosisältöjä lisätään tai päivitetään profiileihin sitä mukaa, kun ne ovat käyttöönotettavissa AT-ympäristössä. Nykyisten profiilien mukaiset sertifioinnit ovat voimassa normaalisti. Uuden profiilin sertifioituminen edellyttää, että järjestelmään on toteutettu asia- ja asiakkuusasiakirjoista uudet versiot, turvakiellon alaisten tietojen käsittely sekä 2. vaiheen tai myöhemmän vaiheen asiakirjan metatietomalli.  Lisäksi tarvitaan rakenteinen asiakaskertomusmerkintä tai asiakasasiakirjat pdf/a tai json + xhtml –muodossa, joissa on tarvittaessa ammattilaisen sähköinen allekirjoitus.

Sivua päivitetty 19.05.2020