Tärkeitä ajankohtia hyvinvointialueille

Tärkeitä ajankohtia hyvinvointialueille

Tällä sivulla on sote-tiedonhallinnan tärkeitä ajankohtia hyvinvointialueille.

Sote-uudistuksessa syntyneet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

1.11.2021: Asiakastietolaki astui voimaan

 • Luovutuslupa
 • Yhteinen Kanta-informointi
 • Reseptin tietojen katselu ei edellytä enää suostumusta
 • Kunnan sosiaalihuollon eri rekisterit yhdistyivät yhdeksi sosiaalihuollon asiakasrekisteriksi

Lue lisää asiakastietolain vaikutuksista Kanta-palveluihin

1.1.2023: Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa

 • Pääsy asiakkaan tietoihin on helpompaa, kun eri palveluntuottajien rekisterit ovat yhdistyneet hyvinvointialueen toimialakohtaisiin rekistereihin 
 • Asiakkaan tekemät kiellot eivät vaikuta hyvinvointialueen yhden rekisterin sisällä
 • Sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri on lakannut ja informointivelvoite yhteisrekisteristä poistunut
 • Uudellamaalla tiedot liikkuvat niin sanotun väliaikaisen tiedonsaantioikeuden perusteella
 • Kansalaisille uusi Kanta-informointi
 • Sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttaminen Kanta-palveluiden välityksellä on mahdollista sosiaalihuollon toimialan sisällä

1.1.2024: Muutoksia asiakkaan tietojen luovuttamiseen hyvinvointialueiden, yksityisen sektorin ja eri rekisterien välillä

 • Asiakas voi tehdä laajan toimialakohtaisen (terveydenhuolto tai sosiaalihuolto) luovutuskiellon (ei koske reseptitietoja)
 • Kiellon kohdistaminen yksityisen työterveyshuollon rekisteriin

Alla esitetyt siirtymäajat ovat mahdollisesti muuttumassa uuden asiakastietolain (Hallituksen esitys 246/2022) myötä. Lue lisää sivulta Asiakastietolain siirtymäajat ja vaiheistus

 • Kanta-palveluihin suostumus tietojen luovuttamiseen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimialojen välillä
 • Hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille asiakkaan antamaan suostumukseen perustuen

1.9.2024: Julkisen sosiaalihuollon toimijat velvollisia ottamaan Kanta-palvelut käyttöön

 • Koskee myös yksityisiä palvelunantajia, jotka tuottavat sosiaalihuollon palveluja julkiselle sektorille 

Lue lisää blogista: Sosiaalihuollon toimijat velvoitetaan liittymään Kantaan

Lisätietoa

Sivua päivitetty 24.1.2023