Sisältöjulkaisija

Alaikäisten koronatodistukset Omakannasta ja terveydenhuollosta

Tiedote Kirjoitettu 08.10.2021 Kaikki tiedotteet

Alaikäinen saa Omakannasta EU:n todistukset koronavirustestistä, sairastetusta koronavirustaudista ja koronarokotuksista. Tarvittaessa todistuksen voi saada myös terveydenhuollosta tulostettuna.

Jos alaikäinen itse tai hänen huoltajansa eivät pääse Omakantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, voi koronatodistuksen saada tulosteena terveydenhuollosta. Tulostuspalvelu on käytössä useimmissa julkisen terveydenhuollon organisaatioissa. Todistus täytyy pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty. Terveydenhuollon organisaatiot ohjeistavat tarkemmin paikallisesti, miten tulostetun EU:n koronatodistuksen voi saada.

Näin alaikäinen saa EU:n koronatodistuksen

  1. Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan lapsen tiedot Omakannasta ja voi ladata koronatodistuksen. Yli 10-vuotiaan koronatodistus näkyy huoltajalle Omakannassa vain, jos rokotuksen antaneessa tai testin tehneessä terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään.
  2. Alaikäinen voi kirjautua Omakantaan itse. Tällöin hänellä täytyy olla käytössään tunnistautumisväline, kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Todistus on saatavilla hänelle itselleen, vaikka sitä ei näytetä huoltajalle.
  3. Terveydenhuollossa voidaan tulostaa EU:n koronatodistus niille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada todistusta Omakannasta. Tämä koskee myös alaikäisten todistuksia. Tulostuspalvelu ei ole vielä käytössä kaikkialla.

Todistusta tarvitaan matkustettaessa

Matkustajan täytyy selvittää ennen matkaa, minkä koronatodistuksen alaikäinen tarvitsee ylittääkseen kohdemaan rajan. Osa maista ei esimerkiksi vaadi koronatodistusta lainkaan alle 12-vuotiailta lapsilta.

Rajanylitys voi onnistua myös muulla kuin QR-koodilla varustetulla EU-todistuksella, mutta jokainen maa määrittää itse sen, millaisella todistuksella maahan pääsee. Ajantasaiset tiedot löytyvät Re-open EU -sivustolta.

EU:n koronatodistus toimii koronapassina

EU:n koronatodistusta on tähän asti käytetty matkustustarkoituksessa. Hallituksen esityksessä koronapassista (Koronapassia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle (stm.fi) ehdotetaan, että EU:n koronatodistusta käytettäisiin koronapassina vapaa-ajan tapahtumissa. Koronapassia voitaisiin käyttää alueellisesti vaihtoehtona koronarajoituksille. Sitä voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. 

Lisätietoa