Sisältöjulkaisija

Asiakastietolakiin esitetään muutoksia eduskunnassa – sote-toimijoiden koulutukset siirtyvät

Tiedote Kirjoitettu 18.03.2021 Kaikki tiedotteet

Esitys uudesta asiakastietolaista on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Valiokuntien kannanotot vaikuttavat lainsäädäntöprosessin etenemiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Eduskunta alkoi käsitellä lakiesitystä marraskuussa 2020.

Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan 2.3.2021 lakiesitykseen muutoksia. Lausunto on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä lakiesityksen käsittelyä. 

Tämänhetkisten tietojen pohjalta Luotain-käyttöliittymän valmistelu keskeytetään toistaiseksi. Muista vaikutuksista tiedotetaan niin pian kuin mahdollista.

Laki tulisi voimaan tämänhetkisen arvion mukaan aikaisintaan 1.9.2021. 

Sote-toimijoiden koulutukset ja info siirtyvät

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille oli tarkoitus järjestää asiakastietolakia käsittelevät Kanta-info 30.3.2021. Tilaisuus on peruttu, ja uudesta ajankohdasta kerrotaan, kun eduskunnan käsittely etenee. 

Myös huhtikuulle 2021 suunniteltu koulutustilaisuus asiakastietolain muutosten vaikutuksista asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen on peruttu. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Kelan Kanta-palveluista ollaan yhteydessä  kaikkiin info-tilaisuuteen ja koulutukseen ilmoittautuneisiin.

Kanta.fi-sivuston tämänhetkiset tiedot asiakas- ja potilastietojen luovutusten muutoksista perustuvat marraskuussa annettuun hallituksen esitykseen. Kanta.fi-sivuston tietoja päivitetään, kun lakiesitykseen tulevat mahdolliset muutokset vahvistuvat.

Lue lisää:

Lisätietoja: