Sisältöjulkaisija

Potilastietojen luovuttaminen helpottaa hoidon järjestämistä

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 06.03.2018 Kaikki tiedotteet

Suostumus potilastietojen luovuttamiseen tulee tarpeeseen, kun hoitoa tarvitsee muualla kuin omassa terveyskeskuksessa.

Hiihtoreissu Lappiin, kyläily sukulaisten kesämökillä tai vaikkapa viikonloppumatka tuttavien luokse. Suomalaiset liikkuvat paljon paikkakunnalta toiselle, ja myös kotikunnan ulkopuolella voi sattua haavereita tai tarvita julkisen tai yksityisen terveydenhuollon palveluja. Silloin hoitohenkilökunnalla olisi hyvä olla saatavilla kaikki oleellinen tieto potilaan hoidon kannalta. Jotta hoitava taho voi hakea tietoja Potilastiedon arkistosta, potilaan on pitänyt antaa lupa omien potilastietojensa luovuttamiseen.

Mitä potilastietojen luovuttaminen tarkoittaa? Antti Lehtinen Kanta-palveluista kertoo lyhyesti, mistä luvan antamisessa on kyse.

Mihin oikeastaan annan luvan?

Suostumuksella annat luvan siihen, että sinua hoitaville henkilöille saa luovuttaa Potilastiedon arkistoon tallennettuja tietojasi. Potilastiedon arkisto on sähköinen palvelu, jonne eri terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Luovutus tapahtuu siis sellaisten terveydenhuollontoimijoiden välillä, jotka eivät kuulu samaan potilasrekisterin alueeseen. Rekisterinpitäjiä ovat eri terveydenhuollon toimintayksiköt, joihin kuuluu sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Samaan rekisteriin kuuluvan yksikön sisällä ei tarvitse erikseen lupaa tietojen käyttöön.

Mitä hyötyä tietojen luovuttamisesta on?

Jos menee hoitoon muualle kuin omaan terveyskeskukseen, paikallinen toimija voi tarvittaessa hakea tietoja Potilastiedon arkistosta. Lisäksi jos kulkee muutenkin useamman toimijan paikkeilla, välttyy päällekkäisiltä tutkimuksilta, kun hoitohenkilökunta tietää jo ennestään, mitä on tehty. Näin esimerkiksi sinua hoitava lääkäri voi tehdä luovutushaun Kanta-palveluun ja saada hoitosi kannalta oleelliset tiedot, jotka on kirjattu aiempien käyntiesi perusteella.

Voinko luovuttaa vai osan tiedoistani?

Kyllä, kielloilla voi rajata tietojen luovutusta. Julkisella sektorilla voi kieltää tietyn terveydenhuollon yksikön, esimerkiksi tietyn terveyskeskuksen, tietojen luovuttamisen tai täsmentää rekisterikohtaista tietojen luovuttamista. Lisäksi voi kieltää luovuttamasta vain yksittäisiin palvelutapahtumiin (käynti tai hoitojakso) liittyviä tietoja. Yksityisellä sektorilla kiellot pitää tehdä jokaisen palvelutapahtuman kohdalla erikseen. Omien potilastietojen luovuttamista koskevia lupia ja kieltoja voi säätää Omakanta-palvelussa.

Kuinka moni on antanut suostumuksen potilastietojen luovuttamiseen?

Suostumuksia on lähemmäs kolme miljoonaa, noin 2,87 miljoonaa. Ihan tarkkaa määrää ei tiedetä, koska suostumusta tai kieltoja on voitu käydä perumassa jälkikäteen. Kieltoja on kuitenkin todella vähän, vain noin 70 000 koko maassa – onneksi!

Miten annan luvan potilastietojeni luovuttamiseen?

Lupa tietojen luovuttamiseen annetaan helpoiten sähköisesti Omakannan kautta tai vaihtoehtoisesti allekirjoittamalla lomake sellaisessa terveydenhuollon yksikössä, joka käyttää Potilastiedon arkistoa. 

Lisätietoja