Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet on Kanta-palvelujen sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat mm. ottaa Kanta-palveluja käyttöönsä, ylläpitää niiden käyttöön liittyviä tietoja sekä tutustua muuhun Kanta-palvelujen käyttöön liittyvään materiaaliin.

 

Kirjautuminen Kanta Ekstranetiin muuttuu 29.1.2020

Kanta Ekstranet -palveluun kirjautumistapa muuttuu Digi- ja väestötietoviraston (ent. VRK) Suomi.fi-tunnistukseen 29.1.2020. Muutoksen jälkeen palveluun ei voi kirjautua Katso-tunnisteella.

Kanta Ekstranet on suljettu muutostöiden vuoksi 28.1.2020. Palveluun ei voi tuona päivänä kirjautua.

Kanta Ekstranetiin pääsy edellyttää jatkossa

  • käyttäjällä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti (dvv.fi)
  • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä.

Ekstranetin käyttöliittymä ohjaa käyttäjää tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä. Lisäapua tarjoaa myös kuvallinen ohje Kanta-palvelun käyttöönottoon ja tietojen päivittämiseen Ekstranetissä.

Toimintaohje Kanta Ekstranetiä käyttäville organisaatioille

Huolehtikaa, että jokaisella organisaatiossa Kanta Ekstranetiä käyttävällä on käytössään vahva tunnistautumisväline eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Ekstranetin kirjautumiseen, käyttämiseen ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastukeen kanta@kanta.fi tai puhelimitse  020 634 7787 arkisin 7.00–17.00.

Kelan verkkosivulle www.kela.fi/katson-korvaaminen on koottu käyttäjille lisätietoa Katson korvaamisesta Suomi.fi-tunnistuksella.

Katso-tunnistus

Ekstranettiin kirjaudutaan vahvennetulla Katso-tunnisteella, johon on yhdistetty soveltuva Kanta.fi-rooli Ekstranetissä asiointia varten. Tietojen ylläpitovastuun jakamiseksi on suositeltavaa asettaa organisaatiossa näitä rooleja useammalle henkilölle. HUOM! Kanta Ekstranetiin kirjautuminen muuttuu vuoden 2020 alussa. Katso-tunnistautuminen korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella. 

Katso-organisaatiotunnistus on Digi- ja väestötietoviraston maksuton palvelu organisaatioiden sähköiselle tunnistamiselle. Palvelu sijaitsee osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/

Mikäli käytät Katso-tunnistusta ensimmäistä kertaa, tutustu perusasioihin ja palvelun toimintoihin Katso-tunnistuksen sivuilla. Sieltä saat myös apua, mikäli olet unohtanut salasanasi.

Katso-tunnistuksen käyttöönottoon ja tunnisteiden luontiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Katso-organisaatiotunnistus ja -valtuutusjärjestelmän tukipalveluun:

  • puhelinnumero 029 497 040

Katso-roolit

Kela on määritellyt Ekstranetin käyttöön oikeuttavat Katso-tunnisteeseen liitettävät Kanta.fi-roolit ja näihin liittyvät käyttöoikeudet. Organisaation pääkäyttäjä myöntää tarvittavat roolit organisaatiossaan niille, joiden haluaa edustavan organisaatio ko. roolin mukaisissa tehtävissä. Rooli on tarvittaessa mahdollista myöntää myös toiselle Katso-palveluun liittyneelle organisaatiolle. 

Henkilöt, joille rooleja myönnetään, pääsevät käsittelemään organisaation kriittisiä Kanta-palveluiden toimivuuteen liittyviä tietoja. Siksi on tärkeää, että nämä henkilöt on perehdytetty tehtäviinsä huolellisesti ja hän ymmärtää mihin tietojen lisäykset ja muutokset vaikuttavat.

Myönnetyt roolit tulevat voimaan sen jälkeen kun kyseisen Katso-tunnisteen haltija on hyväksynyt ne.

Kela on määritellyt seuraavat roolit Ekstranetissä asioimista varten:

  • hallinnollinen yhteyshenkilö 
  • tekninen yhteyshenkilö 
  • tietosuojavastaava 
  • arkistonhoitaja 
  • tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja 
  • lukija.

Pääkäyttäjällä on kaikkia rooleja vastaavat oikeudet. Roolikuvaukset löytyvät yritys.tunnistus.fi-sivuilta.

Huom! Katso-rooleilla määritellään vain Kanta Ekstranetin käyttöoikeudet. Ekstranetissä tulee antaa erikseen yhteyshenkilöiden tiedot yhteydenpitoa varten.
 

Lisätietoja

Sivua päivitetty 16.01.2020