Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet

Kanta Ekstranet on Kanta-palvelujen sähköinen asiointipalvelu, jossa asiakkaat voivat mm. ottaa Kanta-palveluja käyttöönsä, ylläpitää Kanta-palvelujen käyttöön liittyviä tietoja sekä tutustua muuhun Kanta-palvelujen käyttöön liittyvään materiaaliin.

Kanta Ekstranettiin pääsy edellyttää

 • käyttäjällä on Katso-tunniste
 • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä.

Ekstranetin käyttöliittymä ohjaa käyttäjää tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä. Lisäapua tarjoaa myös kuvallinen ohje Kanta-palvelun käyttöönottoon ja tietojen päivittämiseen Ekstranetissä.

 

Suomi.fi-tunnistus korvaa Katson

Kanta Ekstranetiin kirjautuminen muuttuu vuoden 2020 alussa. Katso-tunnistautuminen korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella. Organisaation pitää huolehtia, että Kanta Ekstranetin käyttäjillä on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Kirjautuminen Kanta Ekstranetiin muuttuu vuoden 2020 alussa

Kanta Ekstranet -palveluun kirjautumistapa muuttuu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistukseen vuoden 2020 alkupuolella. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Tällä hetkellä Kanta Ekstranetiin tunnistaudutaan Katso-tunnisteilla. Kun Kanta Ekstranetissä otetaan käyttöön vahvaan tunnistamiseen perustuva Suomi.fi-tunnistus, palveluun ei voi enää kirjautua Katso-tunnisteella.

Kanta Ekstranettiin pääsy edellyttää jatkossa

 • käyttäjällä on henkilökohtaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai varmennekortti
 • OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä.

 

Toimintaohje Kanta Ekstranetiä käyttäville organisaatioille

Huolehtikaa, että jokaisella organisaatiossa Kanta Ekstranetiä käyttävällä on käytössään vahva tunnistautumisväline eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti.

Kanta Ekstranetin asiointirooleihin tulee muutoksia Suomi.fi-tunnistautumiseen siirtymisen myötä. Tästä tiedotetaan Kanta Ekstranetin käyttäjiä myöhemmin.

Ekstranetin kirjautumiseen, käyttämiseen ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kanta-palvelujen asiakastukeen kanta@kanta.fi tai puhelimitse  020 634 7787 arkisin 7.00–17.00.

Kelan verkkosivulle www.kela.fi/katson-korvaaminen on koottu käyttäjille lisätietoa Katson korvaamisesta Suomi.fi-tunnistuksella.

 

Katso-tunnistus

Ekstranettiin kirjaudutaan vahvennetulla Katso-tunnisteella, johon on yhdistetty soveltuva Kanta.fi-rooli Ekstranetissä asiointia varten. Tietojen ylläpitovastuun jakamiseksi on suositeltavaa asettaa organisaatiossa näitä rooleja useammalle henkilölle. HUOM! Kanta Ekstranetiin kirjautuminen muuttuu vuoden 2020 alussa. Katso-tunnistautuminen korvataan Suomi.fi-tunnistautumisella. 

Katso-organisaatiotunnistus on Väestörekisterikeskuksen maksuton palvelu organisaatioiden sähköiselle tunnistamiselle. Palvelu sijaitsee osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/

Mikäli käytät Katso-tunnistusta ensimmäistä kertaa, tutustu perusasioihin ja palvelun toimintoihin Katso-tunnistuksen sivuilla. Sieltä saat myös apua, mikäli olet unohtanut salasanasi.

Katso-tunnistuksen käyttöönottoon ja tunnisteiden luontiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Katso-organisaatiotunnistus ja -valtuutusjärjestelmän tukipalveluun:

 • puhelinnumero 029 497 040

Katso-roolit

Kela on määritellyt Ekstranetin käyttöön oikeuttavat Katso-tunnisteeseen liitettävät Kanta.fi-roolit ja näihin liittyvät käyttöoikeudet. Organisaation pääkäyttäjä myöntää tarvittavat roolit organisaatiossaan niille, joiden haluaa edustavan organisaatio ko. roolin mukaisissa tehtävissä. Rooli on tarvittaessa mahdollista myöntää myös toiselle Katso-palveluun liittyneelle organisaatiolle. 

Henkilöt, joille rooleja myönnetään, pääsevät käsittelemään organisaation kriittisiä Kanta-palveluiden toimivuuteen liittyviä tietoja. Siksi on tärkeää, että nämä henkilöt on perehdytetty tehtäviinsä huolellisesti ja hän ymmärtää mihin tietojen lisäykset ja muutokset vaikuttavat.

Myönnetyt roolit tulevat voimaan sen jälkeen kun kyseisen Katso-tunnisteen haltija on hyväksynyt ne.

Kela on määritellyt seuraavat roolit Ekstranetissä asioimista varten:

 • Hallinnollinen yhteyshenkilö 
 • Tekninen yhteyshenkilö 
 • Tietosuojavastaava 
 • Arkistonhoitaja 
 • Tietoliikenteen ja ohjelmistojen toteuttaja 
 • Lukija.

Pääkäyttäjällä on kaikkia rooleja vastaavat oikeudet. Roolikuvaukset löytyvät yritys.tunnistus.fi-sivuilta.

Huom! Katso-rooleilla määritellään vain Kanta Ekstranetin käyttöoikeudet. Ekstranetissä tulee antaa erikseen yhteyshenkilöiden tiedot yhteydenpitoa varten.
 

Sivua päivitetty 05.12.2019