Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että organisaatio käyttää Potilastiedon arkistoa.

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy, kun terveydenhuollon toimija

  • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa
  • ottaa yhteyttä arkistointitarpeesta Kanta-palveluihin osoitteeseen kanta@kanta.fi.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • hyväksynyt Palvelukuvauksen ja palauttanut Tekniset tiedot -lomakkeen
  • tuottanut ja testannut määritysten mukaisen aineiston
  • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kanta-palveluille
  • korjannut virheelliset asiakirjat ja palauttanut ne Kanta-palveluille.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Käyttöönottoprosessin aloitus

Käyttöönoton prosessi käynnistyy hieman eri tavoin riippuen siitä, ajoittuuko Vanhojen potilastietojen arkiston käytön aloitus vuodelle 2020 vai 2021.

Käytön aloitus vuonna 2020

Kun käyttöönottoprosessi halutaan käynnistää, terveydenhuollon toimijan edustaja ottaa yhteyttä Kelaan osoitteeseen kanta@kanta.fi. Yhteydenoton perusteella sovitaan käyttöönottoprosessin aloituskokouksesta. Terveydenhuollon toimija sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Käytön aloitus vuonna 2021

Käyttöönottojen tukimalli muuttuu Kanta-palveluissa vuoden 2021 alusta alkaen. Siirrymme käyttöönottojaksoihin ja keskitettyihin tukitilaisuuksiin, joita pidetään muutaman kerran vuodessa jaksojen aikataulujen mukaisesti.

Tilaisuuksissa käydään läpi valmistelevia tehtäviä samoin kuin nyt pidettävissä aloituspalavereissa.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 05.11.2020