Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi mahdollistaa oman organisaation vanhojen potilastietojen hyödyntämisen hoitotilanteessa.

Palvelun käyttöönotto edellyttää, että organisaatiossa on Potilastiedon arkisto käytössä.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin

  • ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa
  • Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen, mutta joiden tallentaminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa.

Kun vanhat tiedot on arkistoitu Potilastiedon arkistoon, voidaan ne sen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Vanhoja potilastietoja voi hakea omaan käyttöön, jolloin potilaan hoitoon liittyvä vanha tieto on hoitotilanteessa helposti saatavilla. Arkistoituja tietoja voi tarkastella myös Arkistonhoitajan käyttöliittymässä.

Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkiston kautta eikä tietoja näytetä Omakanta-palvelussa. Tiedot tulee kuitenkin luovuttaa potilaalle, kun hän niitä pyytää.

Sivua päivitetty 24.02.2020