Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi

Vanhojen potilastietojen arkistointi on palvelu, jonka käyttöönotto edellyttää, että organisaatiossa on Potilastiedon arkisto käytössä. Palvelu mahdollistaa oman organisaation vanhojen potilastietojen hyödyntämisen hoitotilanteessa.

Vanhoilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia potilastietoja, jotka on tallennettu terveydenhuollon tietojärjestelmiin

  • ennen Potilastiedon arkiston käyttöönottoa
  • Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen, mutta joiden tallentaminen Potilastiedon arkistoon käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa.

Kun vanhat tiedot on arkistoitu Potilastiedon arkistoon, voidaan ne sen jälkeen poistaa lähdejärjestelmästä ja säilyttää ainoastaan sähköisessä muodossa. Rekisterinpitäjä on vastuussa vanhoista potilastiedoista kuten muistakin arkistoimistaan asiakirjoista.

Vanhoja potilastietoja voi hakea omaan käyttöön, jolloin potilaan hoitoon liittyvä vanha tieto on hoitotilanteessa helposti saatavilla. Arkistoituja tietoja voi tarkastella myös Arkistonhoitajan käyttöliittymässä. Vanhoja potilastietoja ei voi luovuttaa Potilastiedon arkiston kautta eikä tietoja näytetä Omakanta-palvelussa. Tiedot tulee kuitenkin luovuttaa potilaalle, kun hän niitä pyytää.

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija

  • ottaa yhteyttä arkistointitarpeesta THL:ään, osoitteeseen kantapalvelut@thl.fi
  • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Palvelun käyttöönotto

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • toimittanut Kanta-palveluille Palvelukuvauksen hyväksyntä - sekä Tekniset tiedot -lomakkeen
  • suorittanut palvelun käyttöönottoon liittyvän omatoimisen testauksen
  • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kanta-palveluille
  • korjannut virheelliset asiakirjat ja toimittanut ne Kanta-palveluille.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lue lisää

Sivua päivitetty 02.10.2019