Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (eur-lex.europa.eu), eli henkilötietojen käsittelyä sääntelevän lain (GDPR) tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja tietosuojaoikeuksia.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle eli henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Näitä ovat muun muassa

  • pääsy omiin tietoihin 
  • oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • oikeus tulla unohdetuksi  
  • oikeus saada tiedot poistetuksi.

Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta voit lukea tietosuojavaltuutetun verkkopalvelusta (tietosuoja.fi).

Myös kansallinen lainsäädäntö ohjaa tietojen käsittelyä

EU-jäsenvaltion oma, kansallinen lainsäädäntö voi tietyillä aloilla ja joiltain osin ohittaa sen, mitä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään. Esimerkiksi viranomaisten tekemä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Suomen valtion kansallisiin säännöksiin. 

Myös Kanta-palvelujen toiminta perustuu kansalliseen erityislainsäädäntöön. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloissa esitetyt rekisteröidyn oikeudet eivät kaikki ole sellaisinaan sovellettavissa Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin.

Kanta-palvelujen ja  sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien velvollisuudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen eli Kanta-palvelujen ylläpitäminen on Kelan lakisääteinen tehtävä. 

Palvelunantajien ja Kanta-palvelujen lainmukaisia velvollisuuksia ovat

  • Terveydenhuollon palvelunantajat tallentavat asiakkaidensa potilastiedot omien potilastietojärjestelmiensä ohella Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat ja apteekit tallentavat lääkemääräyksiä koskevat tiedot Kanta-palvelujen Reseptikeskukseen. 
  • Potilastiedon arkistoon kuuluvaan Tiedonhallintapalveluun tallennetaan tiedot potilaan informoinneista, suostumuksesta ja luovutuskielloista. Tiedonhallintapalveluun tallennetaan myös potilaan mahdolliset tahdonilmaukset, eli hoitotahto ja kanta elinluovutukseen.

Lue lisää

Sivua päivitetty 28.01.2021