Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet EKG- ja kuvantamistutkimukset.

Kuva-aineistojen arkistointi Kantaan mahdollistaa kuvien saatavuuden valtakunnallisesti sekä yksityisten että julkisten terveydenhuollon organisaatioiden välillä. Terveydenhuollon ammattilainen voi hakea palvelun avulla sekä

 • Kuva-aineistojen arkistoon arkistoitua kuvamateriaalia
 • Potilastiedon arkistoon tallennettuja kuvantamisen asiakirjoja.

Kantaan tallennettu kuva-aineisto ja niihin liittyvät asiakirjat ovat terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä helposti yli organisaatiorajojen, kun potilas on antanut siihen luvan. Jos potilas on kieltänyt tietojensa luovutuksen, ovat kuva-aineistot ainoastaan ne arkistoineen rekisterinpitäjän käytössä.

Terveydenhuollon palvelun antajalla on velvollisuus arkistoida potilaan tutkimuksen ja hoidon yhteydessä syntynyt kuvantamistutkimusten kuva-aineistot (STM:n asetus 1257/2015).

Mitä Kuva-aineistojen arkistoon voi tallentaa? 

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkistoon voidaan arkistoida EKG- ja kuvantamistutkimuksia. Kaikki arkistoitava kuvamateriaali on oltava DICOM-muodossa. Kuva-aineistojen arkistoon arkistoidut tutkimukset kytkeytyvät Potilastiedon arkistoon tallennettuihin kuvantamisen asiakirjoihin.

Arkistointi tehdään noudattaen seuraavaa prosessia:

 1. Potilastiedon arkistoon tallennetaan tutkimuksen pyyntö ja tutkimusmerkintä sekä mahdollinen lausunto.
 2. Tämän jälkeen varsinainen tutkimus voidaan tallentaa DICOM-muodossa Kuva-aineistojen arkistoon.

Tutkimusnimikkeissä tulee noudattaa THL:n toimenpide- ja tutkimusnimikkeistön mukaisia koodeja.

Radiologian tutkimukset

Kuvantamistutkimuksia, joita voi arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon ovat muun muassa

 • natiivitutkimukset
 • ultraäänitutkimukset
 • tietokonetomografiatutkimukset
 • magneettitutkimukset.

Radiologian tutkimuksia on voinut arkistoida Kuva-aineistojen arkistoon vuodesta 2018 alkaen.

EKG-tutkimukset

Kuva-aineistojen arkistoon voi arkistoida

 • lepo-EKG tutkimuksen signaalimuotoisena
 • rasitus-EKG:n pdf-raporttina.

EKG-tutkimusten tallentaminen Kuva-aineistojen arkistoon on ollut vuoden 2021 alusta alkaen mahdollista niille organisaatioille, joilla Kuva-aineistojen arkisto on jo tuotantokäytössä.

Tietosisällöt laajenevat tulevaisuudessa

Kuva-aineistojen arkistoa kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa arkistoon tallennettavat sisällöt laajenevat koskemaan myös muun tyyppisiä tutkimuksia.

Kuva-aineistojen arkistoon suunnitellaan mahdollisuutta tallentaa muun muassa

 • näkyvän valon kuvat (silmäpohjakuvat, valokuvat)
 • patologian kuvat
 • suun terveydenhuollon kuvat
 • kliinisen fysiologian ja neurofysiologian tutkimustulokset
 • seulontatutkimuksien kuvat
 • säteilyaltistustiedot.

Uusien tietosisältöjen arkistointi Kuva-aineistojen arkistoon toteutetaan vaiheittain. Aikataulu on määritelty uudessa asiakastietolaissa.

Arkistointi helpottaa ammattilaisen työtä

Kuva-aineiston tallentaminen Kantaan

 • mahdollistaa, että vertailukuvat ovat helposti saatavilla yksityisten ja julkisten terveydenhuollon organisaatioiden välillä
 • ennaltaehkäisee päällekkäisiä ja tarpeettomia kuvantamistutkimuksia
 • sujuvoittaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä
 • mahdollistaa potilaan tahdonilmaisujen huomioimisen.

Samalla myös Kuva-aineistojen arkistointivelvoite siirtyy Kelaan. Tämä säästää kustannuksia, kun alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua.

Potilas näkee hoitotiedot Omakannasta

Kun kuvantamistutkimuksiin liittyvät asiakirjat on tallennettu Kantaan, näkee potilas Omakannasta tutkimukseen liittyvän pyynnön, tutkimusmerkinnän ja lausunnon. Tämä auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa. Kuvat eivät näy Omakannassa potilaalle.

Potilas voi myös itse vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn kieltämällä tietojensa katselun eri terveydenhuollon palvelunantajien välillä.

Ottamassa käyttöön Kuva-aineistojen arkistoa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Kuva-aineiston arkiston käyttäjät

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluntuottajat

 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote), 9/2018
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, 2/2019
 • Lapin sairaanhoitopiiri, 6/2019
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 11/2019
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 3/2020
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 10/2020
 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), 11/2020
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, 2/2021
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), 4/2021
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 6/2021
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote), 6/2021
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 8/2021
 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri), 10/2021.

Palvelu on käytössä seuraavilla yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajilla 

 • Suomen Terveystalo Oy, 12/2021.

Lue lisää

Sivua päivitetty 15.10.2021