Sisältöjulkaisija

Kanta-lääkityslistan ensimmäinen vaihe otettu käyttöön Reseptikeskuksessa 1.5.

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 02.05.2022 Kaikki tiedotteet

Kanta-lääkityslistan ensimmäisessä vaiheessa saadaan rakenteisen annostuksen ja Lääketietokannan uuden version hyödyt käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä apteekeissa.

Kanta-lääkityslista on sähköisessä muodossa oleva ajantasainen lista potilaan lääkkeistä. Se parantaa lääkitysturvallisuutta ja helpottaa lääkityksen seuraamista. Lääkityslistan ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön Reseptikeskuksessa 1.5.2022. Vaihe sisältää muun muassa 

  • rakenteisen annostuksen
  • Lääketietokannan uuden version
  • uuden FHIR-rajapinnan käyttöönoton.

Ominaisuudet ovat nyt otettavissa käyttöön kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa sekä apteekeissa. 

Rakenteinen annostus sujuvoittaa Reseptikeskuksen käyttöä ja parantaa lääkitysturvallisuutta

Lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen myös Reseptikeskuksessa on käytössä rakenteinen annostus, kuten useimmissa potilastietojärjestelmissä. Tämän myötä järjestelmät voivat käyttää Reseptikeskusta sujuvammin ja potilaan reseptilistan ylläpito helpottuu.

Rakenteiset annostustiedot mahdollistavat myös automaattisen annostuksen oikeellisuustarkistuksen, mikä parantaa lääkitysturvallisuutta. Tietoja voidaan hyödyntää paremmin myös tietojärjestelmien kehityksessä, tiedolla johtamisessa ja tutkimuskäytössä.

Lääketietokannan uusi versio hyödyttää sekä sote-ammattilaisia että apteekkeja

Lääketietokannan uusi versio sisältää muun muassa

  • tiedot biologisten lääkkeiden biosimilaareista
  • rakenteista annostusta tukevia tietokenttiä 
  • rakenteisen erillisselvityksen. Se selkeyttää korvattavuusperusteiden kirjaamista ja vähentää reseptien laatimiseen käytettyä työaikaa. 

Lääketietokannan uuden version käyttöönoton yhteydessä resepteille aletaan tuottaa käytössä olevan lääkkeen yksilöiviä tunnisteita. Ne mahdollistavat Kanta-lääkityslistan aiempaa kehittyneemmät toiminnat vuoden 2025 syksyllä.

Uusi versio otettava käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä

Potilastietojärjestelmillä on siirtymäaikaa muutosten käyttöönottoon vuoden 2022 loppuun asti. Lääketietokannan aiempaa ja uutta versiota toimitetaan rinnakkain tuohon saakka.

– Vuoden 2022 aikana potilastietojärjestelmistä pitää ottaa käyttöön yhteistestauksen läpäisseet versiot, joissa tarvittavat muutokset on toteutettu, muistuttaa päätuoteomistaja Kimmo Rissanen Kanta-palveluista.

Koulutuksesta tukea uusien ominaisuuksien käyttöön

Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestivät tammikuussa 2022 koulutuksen, jonka tarkoitus on tukea terveydenhuollon organisaatioita ja apteekkeja uuden version muutoksissa. Koulutuksen tallenne katsottavissa: Rakenteinen annostus, biologisen lääkkeen määrääminen ja rakenteinen erillisselvitys 19.1.2022.

Kiinnostaako Kanta-lääkityslistan jatkokehittäminen?

Kanta-lääkityslistaa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehittämisen työpajat on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, järjestelmätoimittajille ja potilasjärjestöille.

Lisätietoja