Menyvisning

Införanden

Anvisningar för införandet av Kanta-tjänsterna.

Nationella verksamhetsmodeller

Nationella verksamhetsmodeller för Kanta-tjänsterna styr arbetet för socialvård och vårdpersonal och deras användning av Kanta-tjänsterna.

Förberedelser

Det är bäst att inleda projektet för införande av Kanta-tjänsterna med att omsorgsfullt sätta sig in i det material som finns sammanställt om Kanta-tjänsterna.

Anvisningar om införandet

Kanta-tjänsterna har tre kärntjänster, nämligen Patientdataarkivet, Klientdataarkivet för socialvården och Recepttjänsten. På den här sidan finns information om införandet av dem.

Anvisningar om utvidgning av användningen

Tjänstetillhandahållare har möjlighet att utvidga användningen av Kanta-tjänsten med nya funktioner eller informationsinnehåll. Att utvidga användningen är en mindre omfattande process än att införa kärntjänster.