Navigation Menu

Införanden

Anvisningar för införandet av Kanta-tjänsterna.

Förberedelser

Det är bäst att inleda projektet för införande av Kanta-tjänsterna med att omsorgsfullt sätta sig in i det material som finns sammanställt om Kanta-tjänsterna.

Införandefasen

Kanta-tjänsterna kan tas i bruk när organisationen har teknisk och administrativ beredskap att ta i bruk tjänsten och när dess verksamhet uppfyller de lagstadgade kraven.

Utvidgning av användningen

Efter ibruktagandet av Patientdataarkivet utvidgas informationsinnehållen stegvis. Utvidgningen ger också möjlighet att ta i bruk funktioner av olika slag.

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon Kanta-palvelut

Asiakas- ja potilastietojen hyödyntäminen yksityisten ja julkisten tuottajien välillä helpottuu ottamalla Kanta-palvelut käyttöön.