Menyvisning

Tjänster och användning

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet. Arkivet gör det möjligt att centraliserat arkivera elektroniska patientuppgifter och att långtidsförvara uppgifterna.

Fokusområden inom Kanta-tjänsterna

Under 2023 domineras utvecklingen av Kanta-tjänsterna bland annat av uppgifter i samband med klientuppgiftslagen och Kanta-medicineringslistan.

Anvisningar för professionella

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och MittKanta för professionell social- och hälsovårdspersonal.

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet.

Recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper. Apoteket sparar pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Klientdataarkivet för socialvården

Klientdataarkivet för socialvården är en tjänst som ger möjlighet till aktiv användning och informationssäker förvaring av elektroniska klientuppgifter inom socialvården.

Arkivariens användargränssnitt

Via Arkivariens användargränssnitt behandlas uppgifter som den egna organisationen sparat i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Kelain

Kelain är en tjänst som möjliggör uppgörande av elektroniska recept. Det är ett bra alternativ när läkaren eller tandläkaren inte är anställd inom hälso- och sjukvården och inte heller fungerar som självständig yrkesutövare.

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där användaren kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan en tjänsteproducent inom social- och hälsovården använda uppgifterna som stöd för beslut och diagnoser, om användaren så vill.