Navigeringsmeny

Tjänster och användning

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet. Arkivet gör det möjligt att centraliserat arkivera elektroniska patientuppgifter och att långtidsförvara uppgifterna.

Fokusområden inom Kanta-tjänsterna

Inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna accentueras under 2020 förberedelserna för den riksomfattande medicineringslistan.

Klientdataarkivet för socialvården

De Kanta-tjänster som socialvården kommer att utnyttja är Klientdataarkivet för socialvården och medborgarnas webbtjänst Mina Kanta-sidor.

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet.

Arkivariens användargränssnitt

Via Arkivariens användargränssnitt behandlas uppgifter som den egna organisationen sparat i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper. Apoteket sparar pappersrecept i Receptcentret i samband med expedieringen.

Kelain

Kelain är en tjänst som möjliggör uppgörande av elektroniska recept. Det är ett bra alternativ när läkaren eller tandläkaren inte är anställd inom hälso- och sjukvården och inte heller fungerar som självständig yrkesutövare.

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är en Kanta-tjänst där användaren kan spara uppgifter om sitt välbefinnande. I framtiden kan en tjänsteproducent inom social- och hälsovården använda uppgifterna som stöd för beslut och diagnoser, om användaren så vill.

Övervakning av patientdatahantering

Kanta-tjänsterna är en central grund för att patientens uppgifter smidigt och tryggt ska kunna röra sig genom hela vårdkedjan. Kanta-tjänsterna har betydligt ökat transparensen i behandlingen av uppgifter. Tidigare var det inte lätt för en patient att få veta vad som antecknats om honom eller henne inom hälso- och sjukvården. Nu kan var och en själv kontrollera sina uppgifter via Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser man också när uppgifterna har behandlats och av vilken vårdenhet.