Navigation Menu

Tjänster och användning

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet. Arkivet gör det möjligt att centraliserat arkivera elektroniska patientuppgifter och att långtidsförvara uppgifterna.

Klientdataarkivet för socialvården

De Kanta-tjänster som socialvården kommer att utnyttja är Klientdataarkivet för socialvården och medborgarnas webbtjänst Mina Kanta-sidor.

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet.

Arkivariens användargränssnitt

Arkistonhoitajan käyttöliittymässä käsitellään oman organisaation Potilastiedon arkistoon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallentamia tietoja.

Recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper.

Kelain

Kelain är avsett för uppgörande av elektroniska recept på basis av yrkesrättigheter.

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

Övervakning av patientdatahantering

Verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård och apoteken ska i enlighet med lagen övervaka användningen av patientuppgifter inom sin egen organisation.