Navigation Menu

Tjänster och användning

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datasystem för aktiv användning inom hälso- och sjukvården och som används i patientdatasystemet.

Klientdataarkivet för socialvården

De Kanta-tjänster som socialvården kommer att utnyttja är Klientdataarkivet för socialvården och medborgarnas webbtjänst Mina Kanta-sidor.

Recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper.

Kelain

Kelain är avsett för uppgörande av elektroniska recept på basis av yrkesrättigheter.

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en personlig webbtjänst avsedd för medborgare.

Användning och kontroll av information

Verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård och apoteken ska i enlighet med lagen övervaka användningen av patientuppgifter inom sin egen organisation.