Alaikäisen puolesta asioinnin käyttöönotto

Alaikäisen puolesta asioinnin käyttöönotto

Alaikäisen puolesta asiointi on uusi toiminnallisuus jo aiemmin Kanta-palveluihin liittyneille tietojärjestelmille. Toiminnallisuus laajentaa arkistoitavaa tietosisältöä.

Kun alaikäisen puolesta asiointi on otettu käyttöön, terveydenhuollossa pystytään kirjaamaan potilastietojärjestelmään

  • alaikäisen päätöskyky 
  • päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille.

Omakanta päättelee tiedon perusteella, voiko se näyttää tiedot alaikäisen huoltajille. Tämän myötä Omakannan puolesta asioinnin rajoittuminen alle 10-vuotiaiden huoltajiin poistuu ja huoltajien mahdollisuus asioida Omakanta-palvelussa lapsensa puolesta laajenee. Kaikki lasten ja nuorten tiedot ovat huoltajilleen nähtävissä Omakannasta, ellei niitä ole erikseen kielletty. Lue lisää siirtymävaiheen vaikutuksesta tietojen näkymiseen Puolesta-asioinnin sivulta.

Lisätietoja käytön laajennuksen valmisteluista löydät Käytön laajennus -sivulta.

Alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuuden käyttöönotossa ei vaadita käyttöönottokoetta.

Aikataulut

Alaikäisen puolesta-asioinnin tuotantokäyttö alkaa Kanta-palveluissa 1.10.2020. Siihen mennessä terveydenhuollossa tulee olla käytössä vähintään reseptin eteenpäin yhteensopiva versio. Lisätietoja reseptin yhteensopivuudesta voit lukea tiedotteesta.

Käyttöönoton voi terveydenhuollossa aloittaa lokakuun 2020 alussa myös alaikäisen puolesta-asioinnin koko toiminnallisuudella.

Koulutus

Terveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan toimintamallin muutokseen. Kanta-palvelut järjestää 3.9.2020 klo 9.30–15.00 koulutus-webinaarin, jossa kerrotaan

  • alaikäisen puolesta asiointiin liittyvien periaatteiden ja toimintamallien muutoksista 
  • miten nämä muutokset vaikuttavat terveydenhuollon ammattilaisten työhön.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumislinkki löytyvät tapahtumailmoituksesta.

Ilmoittautuminen ja koulutus vuoden 2021 alusta

Vuoden 2021 alusta alkaen käyttöönotot toteutetaan jaksoissa, joita on vuosittain kolme. 

Vuoden 2021 koulutukset varmistuvat myöhemmin ja niistä kerrotaan Terveydenhuollon koulutukset -sivulla.

Syksylle 2020 suunniteltujen käyttöönottojen toteutusta voidaan jatkaa ilman erillistä ilmoittautumista ja organisaatiossa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Myös syksyllä 2020 palveluja käyttöönottavat organisaatiot voivat halutessaan osallistua järjestettäviin tilaisuuksiin.

Sivua päivitetty 04.06.2020