Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet EKG- ja kuvantamistutkimukset sekä tutkimuksiin liittyvät pyynnöt, tutkimusmerkinnät ja -lausunnot.

Tällä hetkellä voidaan arkistoida toimenpide- ja tutkimusnimikkeistön mukaisia EKG- ja kuvantamistutkimuksia. Palvelun avulla voi arkistoida ja hakea sekä Kuva-aineistojen arkistoon tallennettuja EKG- ja kuvantamistutkimuksia että Potilastiedon arkistoon tallennettuja kuvantamisen hoitoasiakirjoja.

EKG-tutkimusten tallentaminen on ollut mahdollista vuoden 2021 alusta alkaen niille toimijoille, joilla Kuva-aineistojen arkisto on jo tuotantokäytössä.

Palvelun käyttäjiä ovat kuvantamistutkimuksia tekevät terveydenhuollon organisaatiot sekä tutkimuksia lausuvat ja hyödyntävät organisaatiot, jotka käyttävät palvelua sertifioiduilla järjestelmillä.

Kaikki hyötyvät kuva-aineistojen arkistoinnista

Hyödyt kansalaiselle

 • avaa Omakannan kautta pääsyn kuvantamistutkimuksia koskeviin lausuntoihin, jotka voi myös ladata tai jakaa eteenpäin
 • parantaa tietosuojaa, sillä omien tietojen katsomisen ja jatkokäytön voi myös kieltää
 • auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa

Hyödyt terveydenhuollon ammattihenkilöstölle

 • mahdollistaa aikaisempien, arkistoon tallennettujen vertailukuvien hakemisen
 • helpottaa uuden kuvantamistutkimuksen tarpeen arviointia kun muualla aikaisemmin tehdyt tutkimukset ovat tiedossa
 • mahdollistaa kuvien laadun ja tulosten tarkastelun yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
 • vähentää manuaalista kirjanpitoa
 • mahdollistaa tahdonilmaisujen huomioimisen

Hyödyt yhteiskunnalle

 • säästää kustannuksia, kun alueellisista ja paikallisista arkistoista voidaan luopua
 • ennaltaehkäisee päällekkäisiä ja turhia kuvantamistutkimuksia
 • mahdollistaa potilasturvallisuuden parantamisen sekä hoitoprosessien kehittämisen
 • parantaa kuva-aineistojen vertailtavuutta sekä kansallisesti ja kansainvälisesti

Kuva-aineiston arkiston käyttäjät

Tällä hetkellä Kuva-aineistojen arkistoa käyttävät seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluntuottajat

 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 9/2018
 • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 2/2019
 • Lapin sairaanhoitopiiri 6/2019
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11/2019
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3/2020
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 10/2020
 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) 11/2020
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2/2021
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 4/2021
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 6/2021
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun Sote) 6/2021

Palvelu on käytössä seuraavilla yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajilla 

 • Suomen Terveystalo Oy 12/2021.

Lue lisää

Sivua päivitetty 23.06.2021