Sisältöjulkaisija

null Asiakastietolaki etenee eduskunnan käsittelyyn

Asiakastietolaki etenee eduskunnan käsittelyyn

Tiedote Kirjoitettu 05.11.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palveluihin tallennettaisiin tulevaisuudessa potilastietojen lisäksi myös sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja. Lisäksi tietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuisi siten, että asiakkaan niin sanottu laaja suostumus poistuisi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Se esiteltiin valtioneuvoston istunnossa torstaina 5.11.2020. Lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan laki tulisi voimaan 1.4.2021.

Sosiaalipalvelujen tiedot Kantaan

Osa sosiaalihuollon toimijoista on jo nyt liittynyt Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Uuden lain myötä sosiaalihuollon liittyminen Kantaan tulisi pakolliseksi siirtymäajan jälkeen. Vähitellen sosiaalipalvelujen tiedot alkaisivat näkyä myös kansalaiselle Omakannassa.

Asiakas voisi myös itse tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja Kantaan. Jo tällä hetkellä omien hyvinvointitietojen tallentaminen on mahdollista, mutta uuden lain myötä tiedot olisivat myös sote-ammattilaisten käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksella.

Asiakkaan laaja suostumus poistuisi

Potilas- ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuisi uuden asiakastietolain myötä. Jatkossa asiakkaan tiedot olisivat niiden sote-ammattilaisten käytössä, joilla on hoitosuhde asiakkaaseen, ellei asiakas erikseen kieltäisi tietojen käyttöä. Tällä hetkellä asiakkaan tiedot näkyvät vain siellä missä ne on kirjattu, ellei asiakas anna tietojen käyttöön laajaa suostumusta.

Hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että sote-ammattilaisella on käytössään kaikki ajantasaiset tiedot asiakkaasta. Kansalaisella on kuitenkin oikeus päättää tietojensa käytöstä ja halutessaan kieltää tietojen luovuttaminen.

Onko organisaatiosi valmiina uuteen lakiin?

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimittajia varautumaan lain ripeään toimeenpanoon. Ensivaiheessa valmistaudutaan tietojen luovutuksen muutoksiin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät päivitetään vastaamaan lain tuomia muutoksia. Terveydenhuollon organisaatiot ottavat päivitetyt järjestelmät käyttöönsä ja kouluttavat henkilöstön uuteen toimintamalliin.

Kaikki kansalaiset informoidaan uuden lain vaikutuksista. Kela tarjoaa sote-ammattilaisille Luotain-käyttöliittymän kansalaisen informointien ja kieltojen tallennukseen.

Kela vastaa lain toimeenpanon kansallisesta kansalaisviestinnästä ja laajasta viestintäkampanjasta. Kela tuottaa kansalaisille viestintä- ja informaatiomateriaalia Omakantaan ja kanta.fi-verkkopalveluun sekä materiaalia sote-ammattilaisten käyttöön.

Koulutusta tammikuussa

Kela järjestää sosiaali- ja terveydenhuollolle koulutusta uuden asiakastietolain toimeenpanosta. Ensimmäinen koulutus järjestetään tammikuussa 2021. Tarkoituksena on esitellä sote-organisaatioiden edustajille lain vaikutuksia sekä valmistaa heitä muutosten toteutukseen omassa organisaatiossaan. Ilmoittautuminen avataan pian.

Lisätietoja