Sisältöjulkaisija

null Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster samt apotek kan göra de flesta ändringar som gäller deras kundrelation eller ta i bruk tjänster via Kanta Extranätet. Inloggning i tjänsten sker med Katso-koder.

Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster samt apotek kan göra de flesta ändringar som gäller deras kundrelation eller ta i bruk tjänster via Kanta Extranätet. Inloggning i tjänsten sker med Katso-koder.

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.11.2019 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajat ja apteekit voivat tehdä useimmat asiakkuuteensa liittyvät muutokset ja ottaa palvelut käyttöönsä Kanta Ekstranetin kautta. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella.

Poststrejken började måndagen den 11 november. Poststrejken kan göra att det tar längre tid för dokument som kunderna postat till FPA angående Kanta-kundrelationen att komma fram. För att påskynda handläggningen kan förbindelser och dokument som gäller Kanta-tjänsterna skickas till FPA:s Kanta-kundservice som e-postbilagor under poststrejken. Observera att dokument som kräver underskrift i original ändå måste skickas in till FPA i efterhand.

Om du redan har postat ett dokument och är osäker på om det kommit fram på grund av poststrejken, kan du ta kontakt med Kanta-tjänsternas kundservice.

Kanta-kundservicens kontaktuppgifter:

kanta@kanta.fi

 

Mer information:

Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Kanta Extranätet