Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon organisaatiot voivat liittyä Kantaan 1. vaiheen tietojärjestelmäprofiileilla vuoden 2022 loppuun asti

Sosiaalihuollon organisaatiot voivat liittyä Kantaan 1. vaiheen tietojärjestelmäprofiileilla vuoden 2022 loppuun asti

Tiedote Kirjoitettu 28.05.2021 Kaikki tiedotteet

Sosiaalihuollon 1. vaiheen käyttöönottojen aikataulua on päivitetty ja liittymisaikaa pidennetty vuoden 2022 loppuun. 2. vaiheen toiminnallisuudet kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön mahdollisimman pian.

Ensimmäistä kertaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttöönottavat organisaatiot voivat liittyä Kantaan 1. vaiheen mukaisilla tietojärjestelmäprofiileilla vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta alkaen liittyminen on mahdollista ainoastaan 2. vaiheen profiilin mukaisella järjestelmällä.

Aiemman linjauksen mukaan liittyminen 1. vaiheen profiileilla olisi päättynyt vuoden 2021 lopussa. Kela ja THL arvioivat, että liittymisaikaa on syytä pidentää, jotta organisaatioiden käyttöönotot saadaan jatkumaan sujuvasti.

Miksi siirtyminen 2. vaiheen tietojärjestelmäprofiilien käyttöön on tärkeää?

Sosiaalihuollon organisaatiot hyötyvät asiakastiedon arkistosta parhaiten, kun niillä on käytössään tietojärjestelmät, jotka tukevat arkiston 2. vaiheen toiminnallisuuksia. Organisaatioiden tulisi ottaa 2. vaiheen toiminnallisuudet käyttöönsä mahdollisimman pian, jotta arkistoitavat tietosisällöt ovat ajantasaisia.

Sosiaalihuollon asiakastiedon hallintaan on tulossa lähivuosina muutoksia, joissa arkistoon tallennettavilla tietosisällöillä on keskeinen rooli.  Esimerkiksi parhaillaan uudistuva asiakastietolaki tuo mukanaan velvoitteita, joiden hoitaminen edellyttää, että sosiaalihuollon organisaatio tallentaa asiakastiedon arkistoon 2. vaiheen asiakirjoja. Tulevaisuudessa myös sosiaalipalvelujen asiakastiedot tulevat kansalaisen nähtäville Omakantaan. Jotta tiedot näkyvät, tulee tallennettujen asiakirjojen olla 2. vaiheen mukaisia.

Kun organisaatio arkistoi 2. vaiheen mukaisia sisältöjä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, ei sille myöskään tule lisävelvoitteita tulevan sosiaalihuollon rekisteriuudistuksen yhteydessä.

Uusia käyttöönottajia informoidaan vaatimuksista ilmoittautumisen yhteydessä

Kun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa ensimmäistä kertaa käyttöön ottava organisaatio ilmoittautuu jollekin vuoden 2022 käyttöönottojaksoista, informoi Kela liittyjää siitä, mihin asti heidän järjestelmänsä sertifiointi on voimassa. Lisäksi Kela tiedustelee organisaatiolta tämän suunnitelmaa ja aikataulua 2. vaiheeseen siirtymiselle.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 1. vaiheen profiilin mukaisten tietojärjestelmien sertifiointi päättyi elokuussa 2019. Kun nyt käytössä olevan asiakastietojärjestelmän 1. vaiheen tietojärjestelmäprofiilin mukainen sertifiointi päättyy, tulee järjestelmä sertifioida voimassa olevien profiilien ja asetettujen vaatimusten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa 2. vaiheen mukaiseen järjestelmään siirtymistä. Jatkoaikaa 1. vaiheen profiilin vaatimustenmukaisuustodistukselle ei myönnetä.

1. vaiheen mukaisia asiakirjoja voi tallentaa vuoden 2023 loppuun

Ne sosiaalihuollon organisaatiot, jotka ovat liittyneet Kantaan vuoden 2022 loppuun mennessä voivat tallentaa 1. vaiheen asiakirjoja 31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ei ole mahdollista tallentaa 1. vaiheen mukaisia tietosisältöjä.

Lisätietoa