Sisältöjulkaisija

Ilmoittaudu Ostopalvelun valtuutuksen uuden version yhteistestaukseen

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 29.8.2023 Kaikki tiedotteet

Päivitettyyn Ostopalvelun valtuutukseen on tehty terveydenhuollon toivomia parannuksia, jotka helpottavat muun muassa palveluseteleillä tuotettavien ostopalvelujen järjestämistä.

Potilastiedon arkiston Ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuutta on kehitetty asiakkaiden toiveiden pohjalta, jotta se tukee paremmin sekä ostopalvelun järjestäjän että palveluntuottajan työtä.

Järjestelmätoimittajat voivat nyt ilmoittautua Ostopalvelun valtuutuksen päivitetyn version yhteistestaukseen. Terveydenhuollossa uusi versio voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun se on yhteistestattu käytössä olevassa potilastietojärjestelmässä.

Ostopalvelun valtuutuksen käyttö palvelusetelitoiminnassa helpottuu

Ostopalvelun valtuutusta voi jatkossa hyödyntää helpommin myös palvelusetelitoiminnassa. Esimerkiksi palvelua järjestävä hyvinvointialue voi luoda ostopalvelun valtuutuksen ilman tietoa siitä, kuka palvelun tulee antamaan. Palveluntuottaja voi potilaan pyynnöstä hakea ja päivittää valtuutukseen tiedon palvelun tuottajasta.

Palvelun järjestäjä voi myös liittää ostopalvelun valtuutukseen lisätietoja, esimerkiksi tarkemmat ohjeet ostopalvelun sisällöstä. Palveluntuottajan työtä helpottaa myös, että hän voi hakea Kannasta kaikki hänelle osoitetut ostopalvelun valtuutukset, kun aiemmin hakeminen oli mahdollista ainoastaan potilaan henkilötunnuksella. Potilastietoja haetaan joko potilas- tai rekisteritasoisella valtuutuksella, jolloin hakutuloksiin nousevat vain palvelun kannalta tarpeelliset tiedot.

Terveydenhuollon kannattaa siis siirtyä käyttämään uutta versiota, jotta se saa ostopalvelun valtuutuksesta kaiken hyödyn irti. Ostopalvelun valtuutuksen uutta ja vanhaa versiota (ostopalveluratkaisu 1.0 ja 2.0) on kuitenkin mahdollista käyttää rinnakkain, joten tietojen välitys onnistuu, vaikka palvelun järjestäjä ja tuottaja käyttäisivät eri versioita.

Lue lisää