Sisältöjulkaisija

Kannan Ostopalvelun valtuutukseen on tehty asiakkaiden toivomia parannuksia

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 29.8.2023 Kaikki tiedotteet

Päivitetty ostopalvelun valtuutus helpottaa muun muassa palveluseteleillä tuotettavien ostopalvelujen järjestämistä. Terveydenhuolto voi ottaa uuden version käyttöön, kun se on yhteistestattu potilastietojärjestelmissä.

Potilastiedon arkiston Ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuutta on kehitetty asiakkaiden toiveiden pohjalta. Parannukset tukevat sekä ostopalvelun järjestäjän että palveluntuottajan työtä.

Terveydenhuollossa uusi versio voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun se on yhteistestattu käytössä olevassa potilastietojärjestelmässä. Ilmoittautuminen yhteistestaukseen on nyt avattu järjestelmätoimittajille.

Ostopalvelun valtuutuksen käyttö palvelusetelitoiminnassa helpottuu

Ostopalvelun valtuutusta voi jatkossa hyödyntää helpommin myös palvelusetelitoiminnassa. Esimerkiksi palvelua järjestävä hyvinvointialue voi luoda ostopalvelun valtuutuksen ilman tietoa siitä, kuka palvelun tulee antamaan. Palveluntuottaja voi potilaan pyynnöstä hakea ja päivittää valtuutukseen tiedon palvelun tuottajasta.

Palvelun järjestäjä voi myös liittää ostopalvelun valtuutukseen lisätietoja, esimerkiksi tarkemmat ohjeet ostopalvelun sisällöstä. Palveluntuottajan työtä helpottaa myös, että hän voi hakea Kannasta kaikki hänelle osoitetut ostopalvelun valtuutukset, kun aiemmin hakeminen oli mahdollista ainoastaan potilaan henkilötunnuksella. Potilastietoja haetaan joko potilas- tai rekisteritasoisella valtuutuksella, jolloin hakutuloksiin nousevat vain palvelun kannalta tarpeelliset tiedot.

Uuteen versioon kannattaa siis siirtyä, jotta Ostopalvelun valtuutuksesta saa kaiken hyödyn irti. Ostopalvelun valtuutuksen uutta ja vanhaa versiota on kuitenkin mahdollista käyttää rinnakkain, joten tietojen välitys onnistuu, vaikka palvelun järjestäjä ja tuottaja käyttäisivät eri versioita.

Kannan kautta ostopalveluissa syntyvät tiedot liikkuvat tietoturvallisesti

Tietojen sujuva liikkuminen on tärkeää, kun esimerkiksi hyvinvointialue ostaa terveyspalveluja yksityiseltä yritykseltä. Kannan Ostopalvelun valtuutus on helppo, nopea ja tietoturvallinen tapa välittää potilastietoja palveluntuottajan ja järjestäjän välillä. Ostopalveluissa syntyvät tiedot saadaan tallennettua suoraan järjestäjän rekisteriin, jonne ne kuuluvat. Lisäksi yksityinen palveluntuottaja näkee tiedot, joita hän tarvitsee palvelun toteuttamiseksi.

Lue lisää