Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollon rekisteriuudistusta

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 17.03.2021 Kaikki tiedotteet

Tulevan uudistuksen myötä sosiaalihuollon organisaation ei tarvitse toimittaa erikseen rekisterin tietoja THL:lle, vaan tiedot saadaan suoraan Kanta-palvelujen kautta. Rekisteritiedonkeruu alkaisi vuonna 2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee uuden sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun aloittamista. Sen tavoite on kerätä sosiaalihuollon palveluista vertailukelpoista ja kattavaa tietoa. Uudistus on merkittävä myös sosiaalihuollon organisaatioille. Kun organisaatio on liittynyt Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, ei sen tarvitse enää erikseen toimittaa rekisterin tietoja THL:lle. Sosiaalihuollon rekisteritiedonkeruun on tarkoitus alkaa vuonna 2023.

THL:n tavoite on luopua vaiheittain erillisistä tiedonkeruista, kun tiedot saadaan jatkossa palvelunjärjestäjiltä Kannan kautta. Rekisteriuudistus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmaan, jossa valmistellaan tulevien hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen käytäntöjä ja tiedonhallintaratkaisuja.

Rekisteriuudistus hyödyttää kaikkia osapuolia

Uusi tiedonkeruun tapa tuo mukanaan monia hyötyjä. Kun sosiaalihuollon asiakastyössä syntyvät tiedot kirjataan ja tallennetaan Kanta-palveluun kansallisesti yhtenäisellä tavalla, on ammattilaisen helppo hakea tarvitsemansa tieto kaikissa keskeisissä asiakkaan palvelutilanteissa. Parantunut tiedonkulku ja laadukkaammat asiakastiedon kirjaukset hyödyttävät niin sosiaalihuollon ammattilaisia ja organisaatioita kuin sosiaalihuollon palveluita käyttäviä kansalaisiakin.

Samalla tieto on hyödynnettävissä myös tiedon toissijaisiin käyttötarkoituksiin, kuten valtakunnallisen tilastoinnin ja tutkimuksen tarpeisiin sekä tietojohtamisen ja valvonnan tueksi. Tiedonkeruu parantaa siis organisaatioiden tietojohtamisen edellytyksiä ja on hyödyksi niille viranomaisille, jotka kokoavat sosiaalihuollon lakisääteisiä tilastoja ja rekisteritietoja.

Tiedonkeruu laajenee vaiheittain

Rekisteriuudistus koskee aluksi vain osaa sosiaalihuollon palvelutehtävistä. Vuonna 2023 rekisteritiedot kerätään suoraan Kannasta seuraavien palveluiden osalta:

  • iäkkäiden palvelut
  • lapsiperheiden palvelut
  • lastensuojelu
  • päihdehuolto
  • työikäisten palvelut
  • vammaispalvelut.

Perheoikeudelliset palvelut tulevat mukaan rekisteritiedonkeruuseen vuonna 2026. THL pyrkii antamaan sosiaalihuollon palvelunjärjestäjiä velvoittavan hallintopäätöksen ja tarkemmat ohjeistukset kuluvan vuoden 2021 aikana.

Liity Kantaan hyvissä ajoin

Vaikka muutoksiin on vielä aikaa, kannattaa sosiaalihuollon organisaatioiden ennakoida ja liittyä Kantaan jo nyt. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoprojekti kestää organisaation lähtötilanteesta riippuen noin kuusi kuukautta. Kela järjestää säännöllisesti toimintatapakoulutuksia ja valmistelutilaisuuksia, joiden tarkoitus on tukea organisaatioita käyttöönotoissa.

Ensimmäistä kertaa Kanta-palveluita käyttöönottavien ilmoittautuminen on tällä hetkellä auki käyttöönottojaksolle 1/2022. Huomaathan, että vuoden 2022 alusta arkiston voi ottaa käyttöön ainoastaan 2. vaiheen sertifioidulla asiakastietojärjestelmällä.

Lue lisää